Історія факультету інформатики, математики та економіки

Факультет інформатики, математики та економіки був заснований у 2003 році, як факультет інформатики і математики. Очолював факультет доктор технічних наук, професор Єремєєв В.С. У 2008 році на посаду декана факультету був обраний кандидат педагогічних наук, доцент Бєльчев П.В. В наслідок організаційних заходів у 2013 році до факультету інформатики і математики був приєднаний економічний факультет і факультет отримав назву – інформатики, математики та економіки.

У складі факультету працюють шість кафедр:

 • кафедра інформатики і кібернетики;
 • кафедра математики і фізики;
 • кафедра педагогіки і педагогічної майстерності;
 • кафедра економіки, управління та адміністрування;
 • кафедра соціології;
 • кафедра прикладної математики та інформаційних технологій. Факультет має розвинену матеріально-технічну базу.

Навчально виховний процес забезпечують висококваліфіковані фахівці, серед яких 11 докторів наук, професорів та 39 кандидатів наук, доцентів.

 

Кафедрами факультету проводиться велика робота по відкриттю нових спеціальностей. За останні три роки на факультеті проведено ліцензування цілого ряду нових спеціальностей:

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Спеціальність: 075 Маркетинг (кафедра економіки, управління та адміністрування)

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (кафедра економіки, управління та адміністрування)

Спеціальність: 015 Професійна освіта/015.10 Комп’ютерні технології (кафедра інформатики і кібернетики)

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології ( кафедра прикладної математики та інформаційних технологій)

Ступінь вищої освіти «магістр»

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (кафедра педагогіки та педагогічної майстерності)

Для спеціальності 014. Середня освіта (Математика) введено додаткову спеціалізацію «Фізика», що дозволяє отримати кваліфікацію вчителя математики і фізики.

Факультет, окрім основної освітньої діяльності, надає послуги з неформальної освіти, в рамках якої на кафедрах були розроблені та працюють наступні сертифікаційні програми:

 • «Діловий менеджмент» (розробники програми: кандидат наук з держаного управління Гурбік Ю.Ю., старший викладач Лебедєва О.А. кафедра економіки, управління та адміністрування);
 • «Візуальне програмування. Мова програмування С#» (розробники програми: доктор педагогічних наук, професор Осадчий В.В., кандидат педагогічних наук, доцент Шаров С.В., старший викладач Конюхов С.Л., кафедра інформатики і кібернетики);
 • «Тьюторський супровід дітей шкільного віку» (розробники програми: доктор педагогічних наук, професор Осадчий В.В., кандидат педагогічних наук, доцент Осадча К.П., кафедра інформатики і кібернетики);
 • «Тьюторсво у системі дистанційного навчання» (розробники програми: кандидат педагогічних наук, доцент Осадча К.П., кандидат педагогічних наук, старший викладач Наумук І.М., кафедра інформатики і кібернетики);
 • «WEB – програмування» (розробники програми: доктор педагогічних наук, професор Осадчий В.В., кандидат педагогічних наук, доцент Круглик В.С., асистент Чорна А.В., кафедра інформатики і кібернетики);
 • «Паперова інженерія» (розробник програми: старший викладач Брянцев О.А., кафедра інформатики і кібернетики);
 • «Техніко-дидактичні засоби для підвищення кваліфікації з використанням прикладного програмного забезпечення: «Компас 3D» (розробники програми: доктор технічних наук, професор Найдиш А.В., кафедра прикладної математики та інформаційних технологій);
 • «Педагогічний програмний засіб «Конструктор інтерактивних плакатів» (розробники програми: кандидат педагогічних наук, доцент Бєльчев П.В., асистент Таблер Т.І., кафедра математики і фізики);
 • «Майстерня швейної творчості» (розробник програми: кандидат педагогічних наук, доцент Ізбаш С.С., кафедра педагогіки та педагогічної майстерності).

Викладачі факультету активно займаються науково-дослідною роботою. Кожна кафедра виконує науково-дослідні теми: «Соціалізація економічного розвитку України» (кафедра економіки), «Соціокультурне середовище міста, як синтез розвитку соціальної та культурної сфер життєдіяльності міської спільноти» (кафедра соціології), «Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» (кафедра педагогіки i педагогічної майстерності), «Система підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій до професійної діяльності» (кафедра інформатики і кібернетики), «Варіативне дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ та процесів» (кафедра прикладної математики та інформаційних технологій), «Використання сучасних інформаційних технологій в професійній підготовці та роботі вчителя математики» (кафедра математики і фізики). В рамках цих тем кожен викладач працює над своїм розділом.

З жовтня 2015 р. на факультеті працює спеціалізована вчена рада К18.053.02  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка.

З час існування факультету 6 студентів-випускників успішно закінчили аспірантуру і захистили кандидатські дисертації (Брянцева Г.В.,Яковенко А.С, Лебідь М.В., Павленко О.М., Наумук О.В., Наумук І.М., Муртазієв Е.Г.), 2 закінчили докторантуру та захистили докторські дисертації (Осадчий В.В., Прима С.М.).

Факультет є постійним організатором міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій. Кожного року на факультеті проводяться: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання», Всеукраїнська науково-практична дистанційна конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій», Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці», Регіональна науково-практична конференція учнівської молоді «Людина і світ».

Факультет приймає участь у дослідно-експериментальній роботі «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області на 2014-2019 роки» (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 1447 від 05.12.2014 р., керівник проекту завідувач кафедри соціології Афанасьєва Л.В. – члени науково-методичної ради Букрєєва І.В., Глебова Н.І., Глинська Л.Ф., Орлов А.В., Шаров С.В., Елькін М.В.)

З 2007 року щорічно за ініціативи та під керівництвом кафедри педагогіки і педагогічної майстерності в університеті проводиться конкурс педагогічної майстерності «Я – вчитель-професіонал». Мета заходу – розвиток професійних компетентностей, висвітлення результатів діяльності студентів на місцях практик, виховання інтересу і любові до професії вчителя.

Викладачі кафедри інформатики і кібернетики є співзасновниками та входять до складу редколегії журналу «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology», який є науковим виданням, яке включено до науково-метричної бази Index Copernicus. А співробітники кафедри прикладної математики та інформаційних технологій є засновниками фахового збірника наукових праць «Сучасні проблеми моделювання».

Фахівці факультету є керівниками наукових робіт Малої академії наук м. Мелітополя, слухачі якої неодноразово ставали переможцями обласних олімпіад у номінаціях «прикладна математика», «інформатика», «фізика», «астрономія», «соціологія», «філософія».

Студенти займаються науково-дослідною роботою в науковий гуртах при кафедрах факультету, виборюють призові місця на регіональних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах і конкурсах наукових робіт, зокрема Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт по природним, технічним наукам 2016/2017 навчального року у галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» (наукові керівники – д.т.н., професор Найдиш А.В.; к.т.н., доцент Спірінцев Д.В., студенти Балинська С.О. група 314-і, Шилова О.В. група М517-і), «Соціологічні науки» (науковий керівник – к.ф.н., доцент Афанасьєва Л.В., студентка Кузнєцова А.С. група М556-і), «Професійна освіта» (науковий керівник – асистент Чорна А.В., студентка Корзун Н.І група М587-і), «Методика професійної освіти (науковий керівник – д.п.н., професор Осадчий О.В., студент Купчак Є.О. група М536-і), «Інформаційні технології» (науковий керівник – д.п.н., професор Осадчий В.В., студент Білоус О.С група М536-і), «Математичні науки» (науковий керівник – к.фіз.-мат.н., доцент Баришевський С.О., студентка Федак І.М. – група М516-і).