Ми навчаємо і навчаємося

Форум бізнес-мережі фермерок
Старший викладач кафедри управління та адміністрування, к.е.н. Данилова О.А. прийняла участь в роботі ІІІ Всеукраїнського форуму бізнес-мережі фермерок, який пройшов 16-17 жовтня 2019 року в місті Запоріжжя. Програма форуму включала питання підтримки малого агробізнесу, зокрема розвитку молочного та плодоовочевого сектору в регіоні. Досвідом із практиками та науковцями ділилися фермери Канади, власники тваринницьких ферм та виробництв кормів. Чинниками розвитку сімейної ферми організатори форуму визначили диверсифікацію бізнесу та планування розвитку ферм, планування передачі бізнесу дітям, управлінський облік і фінансовий менеджмент, кооперація як інструмент маркетингу, тощо.
Окремої уваги модераторами форуму було приділено якості і безпеці харчових продуктів, стандартизації та сертифікації.
Триває захист звітів за результатами проходження виробничої практики магістрів освітніх програм “Управління навчальними закладами” та “Менеджмент підприємств та організацій”.
Студенти-менеджери на практичному занятті.
Змагання менеджерів та маркетологів на кращі знання історії університету
Викладачі кафедри управління та адміністрування провели в головному корпусі університету квест на тему “Ювілей рідного університету”, який був присвячений 95-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Студенти спеціальностей: “Економіка”, “Менеджмент” та “Маркетинг” за умовами змагання поділилися на дві команди, які поетапно виконували різні завдання та приймали участь у конкурсах, що знайомили студентів з цікавими фактами та визначними подіями історії університету.
Змагання пройшло цікаво, насичено, в дружній атмосфері. Святковий захід сприяв формуванню в учасників організаторських здібностей, пробудженню зацікавленості в пізнанні історії рідного університету, розкрив творчий потенціал та показав високий інтелектуальний рівень учасників.
Солодкі призи заохотили переможців та підтримали настрій команди, що посіла друге місце.

 

Кафедра здійснює підго­товку здобувачів вищої освіти за чотирма спеціальностями на освітніх ступенях бакалавр та магістр. Колекти­вом кафедри розроблені вісім освітньо-професійних програм першого та другого рівнів вищої освіти:

В межах освітньо-професійної програми “Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес” присвоюється кваліфікація “Бакалавр готельно-ресторанної справи”.

Спеціальність 051 Економіка пропонує студентам-бакалаврам навчання за освітньо-професійною програмою “Економіка та бізнес” з присвоєння кваліфікації “Бакалавр економіки”.

Магістрам-економістам присвоюється кваліфіка­ція “Магістр економіки” за освітньо-професійними програмами “Керівництво персоналом та економіка праці” або “Економіка та адміністрування в охороні здоров’я” .

Спеціальність 073 Менеджмент пропонує бакалавру за освітньо-професійною програмою “Менеджмент підприємств і організацій” присвоєння кваліфікації “Бакалавр менеджменту”.

Магістру-менеджеру присвоюється кваліфіка­ції: “Магістр менеджменту” за освітньо-професійними програмами “Управління навчальними закладами” або “Менеджмент підприємств і організацій”.

В межах спеціальності 075 Маркетинг присвоюється кваліфіка­ція “Бакалавру маркетингу” за освітньо-професійною програмою “Маркетинг товарів та послуг і рекламний бізнес”.

Навчальна, виховна та науково-дослідна робота кафедри спрямована на за­безпечення фахівців відпові­дних спеціальностей потенціалом новітніх еконо­мічних, організаційних, управлінських технологій для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності за фа­хом, на розвиток вмінь само­стійно та кваліфіковано ви­рішувати комплекс завдань відповідно до їх функціона­льних обов’язків.

Задля набуття студентами практичних навичок, якими потрібно володіти для досягнення успіху у своїй професійній діяльності, а також профільної підготовки до майбутньої професійної діяльності в навчальних планах спеціальностей передбачено проходження студентами різних видів практик на підприємствах різної функціональної направленості залежно від обраної спеціалізації. Партнерами кафедри є Товариство з обмеженою відповідальністю “Сільпо-Фуд”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Мелітопольський завод турбокомпресорів”, Туристична агенція “Море турів”, туристична агенція “Мир путишествий” та ін.