Лебедєва Олена Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри управління та адміністрування

Досвід роботи: в університеті працює з 2010р.

Наукова інтереси: питання дослідження сутності соціально-орієнтованої економіки та перспективами соціального спрямування економічного розвитку держави.

Email: lebedieva_olena@mdpu.org.ua

Посилання на наукометричні бази: