Методична робота

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальностей 051 Економіка та 241Готельно-ресторанна справа за рівнем вищої освіти «бакалавр»

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 051 Економіка та 241Готельно-ресторанна справа за рівнем вищої освіти «бакалавр», «магістр»


Одним з важливих напрямків діяльності кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу є методична робота. Колектив кафедри активно працює над підготовкою навчальної та навчально-методичної літератури, яка має забезпечити здійснення навчального процесу з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

З усіх дисциплін, розроблені та оновлені навчально-методичні комплекси, згідно «Методичних рекомендацій до створення навчально-методичного комплексу з дисциплін», до складу яких увійшли навчальна/робоча програма дисципліни, силабус, лекційний матеріал, інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, теми самостійної роботи, тематика курсових робіт, модулі, ректорські контрольні роботи, ККР. Електронні версії НМКД викладені на інфоресурсі  центру освітніх дистанційних технологій.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені методичними рекомендаціями, які охоплюють різні форми організації навчального процесу: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійну роботу, кваліфікаційні роботи, курсові роботи, виробничі та навчальні практики.

 

За результатами методичних напрацювань за 2020-2021 н.р. викладачами кафедри опубліковано навчально-методичні видання:

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікацій Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг                   (стор.) Співавтори
Марченко О.А. Курс лекцій з дисципліни «Економіка підприємства»

 

Мелітополь, 2019. –

180 с. Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 1 від 05.09.2019 року)

7,5
Марченко О.А. Програма навчальної практики з фаху для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 Економіка Мелітополь: 2019. – 20 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 1 від 05.09.2019 року)

0,8
Марченко О.А. Методичні рекомендації до проходження навчальних та виробничих практик з фаху для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 051 Економіка та 241 Готельно-ресторанна справа за освітньо-професійною програмою: «Економіка та бізнес» та «Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес» Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – 32 с. Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 1 від 05.09.2019 року) 1,3
Марченко О.А. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 051 Економіка та 241 Готельно-ресторанна справа за рівнем вищої освіти «бакалавр», «магістр» Мелітополь,  2019 – 37 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 1 від 05.09.2019 року)

1,5
Марченко О.А. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт для студентів спеціальностей 051 Економіка та 241Готельно-ресторанна справа за рівнем вищої освіти «бакалавр». Мелітополь: 2019. – 20 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 1 від 05.09.2019 року)

0,8
Марченко О.А. Методичні розробки лекцій з дисципліни «Організація готельного господарства»

 

Мелітополь, 2020. –

116 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол №10 від 18.05.2020 року)

4,8  
Біляєв С.С. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Логістика» Мелітополь, 2019 – 28 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 2 від 25.11.2019 року)

1,2
Біляєв С.С. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Світова економіка» Мелітополь, 2019. – 28 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 2 від 25.11.2019 року)

1,2
Біляєв С.С. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» Мелітополь, 2020. – 31 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол №10 від 18.05.2020 року)

1,3
Біляєв С.С. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Глобальна економіка» Мелітополь, 2020. – 32 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол №10 від 18.05.2020 року)

1,3
Верховод І.С. Леушина О.А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інвестування»  для студентів спеціальності 051 Економіка

 

Мелітополь, 2019 – 52 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 2 від 25.11.2019 року)

2,2
Верховод І.С. Леушина О.А. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Аудит»  для студентів 4 курсу спеціальності 051 Економіка

 

Мелітополь, 2019 –          77 с. Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 2 від 25.11.2019 року) 3,2
Верховод І.С. Леушина О.А. Конспект лекцій з дисципліни «Облік та аудит»  для студентів спеціальності 242 Туризм

 

Мелітополь,  2019 – 145 с. Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 2 від 25.11.2019 року) 6,0
Верховод І.С. Леушина О.А. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Економічна теорія» Мелітополь,  2019 –       43 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 2 від 25.11.2019 року)

1,8
Леушина О.А. Методичні рекомендації

До практичних занять студентів  з курсу

«Економічна теорія»

для студентів 1 курсу спеціальності 051 Економіка

Мелітополь,  2020,   48  Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол №10 від 18.05.2020р.) 2, 0
Леушина О.А. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу

«Історія економіки та економічної думки», для студентів 1 курсу спеціальності 051 Економіка

Мелітополь,  2020 –       42 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол №10 від 18.05.2020р.)

1,8
Верховод І.С. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси. Модуль1. Фінансовий потенціал підприємства» для студентів спеціальності 051 Економіка Мелітополь,  2020 – 100 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол №10 від 18.05.2020 року)

4,2
Верховод І.С. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» Модуль 2 «Управління фінансовою санацією» для студентів 3 курсу спеціальності 051 Економіка Мелітополь,  2020 –             104 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол №10 від 18.05.2020 року)

4,3
Верховод І.С. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси страхових організацій»  для студентів спеціальності 051 Економіка Мелітополь,  2020 –

137 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол №10 від 18.05.2020 року)

5,7
Верховод І.С. Леушина О.А. Методичні  розробки до практичних  занять студентів  з  курсу  «Бюджет і регулювання економіки» Мелітополь,  2020 –                34 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол №10 від 18.05.2020 року)

1,4
Верховод І.С. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінанси» Модуль 2 «Управління фінансовою санацією» для студентів спеціальності 051 Економіка Мелітополь,  2020 –                46 с.

Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол №10 від 18.05.2020 року)

1,9
Гурбик Ю.Ю Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи ресторанної справи»

 

Мелітополь, 2019. –   62 с. Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 2 від 25.11.2019 року) 2,6
Гурбик Ю.Ю. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Організація готельного господарства»

 

Мелітополь, 2019. –

18 с. Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 2 від 25.11.2019 року)

0,75
Гурбик Ю.Ю Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Економіка» Мелітополь, 2020. –   61 с. Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 10 від 18.05.2020 року) 2,5
Гурбик Ю.Ю. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» Мелітополь, 2020. –

43 с. Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 10 від 18.05.2020 року)

1,8
Яценко А.Д. Конспект лекцій з дисципліни  «Організація ресторанної справи» для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа Мелітополь, 2020. –

72 с. Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 10 від 18.05.2020 року)

3
Яценко А.Д. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Організація ресторанної справи» для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа Мелітополь, 2020. –

40 с. Рекомендовано кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу (протокол № 10 від 18.05.2020 року)

1,7

 

Викладачами кафедри регулярно проводяться методичні семінари, які спрямовані на удосконалення сучасних  підходів до планування та організації навчального процесу на засадах компетентнісного підходу, розглядаються теоретичні і методичні особливості викладання навчальних дисциплін з економіки та готельно-ресторанної справи, сучасні форми організації навчального процесу і управління навчально-творчою діяльністю студентів в системі підготовки кадрів економічного профілю та фахівців готельно-ресторанного бізнесу.

 

Протягом 2019 – 2020 навчального року викладачами кафедри були проведені методичні семінари за наступною тематикою:

  1. Методологічні засади формування та розвитку туристичного ринку за регіонами України (д.е.н., доц. Марченко О.А.);
  2. Інноваційні технології викладання економічних дисциплін в закладах вищої освіти (к.н.держ.упр., ст.викл. Гурбик Ю.Ю.);
  3. Роль сучасних технологій при просуванні українського товару на світовий ринок (к.е.н., доц. Біляєв С.С.);
  4. Метод тестування як форма перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу. Види тестів та методика їх  розрообки (к.е.н., доц. Верховод І.С.);
  5. Інноваційні підходи до розвитку економічних систем (к.е.н., доц. Леушина О.А.);
  6. Інноваційні підходи до підготовки фахівців сфери послуг (к.геогр.н., викл.- стаж. Яценко А.Д.

Протягом навчального року здійснюється керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами. Проходить взаємовідвідування занять викладачів кафедри згідно графіку. Відкриті заняття обговорюються на засіданях кафедри з метою їх удосконалення. Заплановані відкриті заняття проводяться на високому професійному та організаційно-методичному рівні.