Міжнародна діяльність

Метою міжнародної діяльності кафедри є підвищення ефективності співпраці з ВНЗ партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та університету в Україні та за її межами.

Головними напрямами діяльності кафедри в міжнародному співробітництву є :

 • залучення науково-педагогічних працівників до участі у міжнародних проектах;
 • співпраця з міжнародними освітніми установами;
 • організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів кафедри;
 • використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі;
 • сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок щорічної участі у міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчить кількість опублікованих у закордонних виданнях тез доповідей та наукових статей.

Участь викладачів кафедри в міжнародних конференціях:

 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development:
 • Management.State and Law», Poznan;
 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development: Management.State and Law», Berlin;
 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development: Management.State and Law», Gdańsk;
 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development:
 • Management. State and Law», Baku;
 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development», Zakopane;
 • Міжнародний науковий форуму «NEW ECONOMICS – 2019»;
 • ІX Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративно-територіальніта економічно-просторові кордони регіонів»;
 • VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки»;
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі» та ін.

Науково-педагогічний склад кафедри активно співпрацює із зарубіжними науковими та навчальними закладами у рамках наукового стажування та обміну науковим досвідом:

 • Доцент кафедри Марченко О.А. пройшла міжнародне стажування в Університеті Менделя в м. Брно (Чехія), травень-червень 2017 р. (Сертифікат № 1057 від 03.06.2017 р.)
 • Доцент кафедри Біляєв С.С. пройшов міжнародне стажування у «Вищій школі лінгвістичній» м. Ченстохова, Польща з 26.10.2016 по 26.01.2017 рр. (Сертифікат №1220/01/40 від 26.01.2017).
 • Старший викладач кафедри Гурбик Ю.Ю. пройшов міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі (Wyzsza Szkole Lingwistyczna) м. Ченстохова (Польща), 25.10.2018 – 25.01.2019 р. (сертифікат КРК 19/30 від 25.01.2019 р.).

Викладачами кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу д.е.н., доц. Марченко О.А., д.е.н., доц. Постолом А.А., к.е.н., доц. Біляєвим С.С., к.н.держ.упр., ст.викл. Гурбиком Ю.Ю. отримано сертифікати з володіння іноземною мовою на рівні В2:

 • Марченко О.А. – сертифікат володіння англійською мовою B2 (KJ-A від 29-06-2018);
 • Постол А.А. – сертифіката з англійської мови B2 (свідоцтво №25184 від 29.03.19);
 • Біляєв С.С. – сертифікат володіння польською мовою B2 (KJ-P 118/135 від 12.07.2018).
 • Гурбик Ю.Ю. – у 2019 році закінчив магістратуру за спеціальністю «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» (М19 №075872 від 31.05.2019).

Результати закордонних стажувань дають можливість збагатити лекційний матеріал та підвищити рівень проведення сучасних різноманітних форм практичних занять. На основі зібраного матеріалу розробляються програми і методичні рекомендації до курсів, видаються монографії та статті, поповнюються бібліотечні фонди.

 

Список наукових праць, опублікованих у зарубіжних виданнях: 

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінка роботи) Науко-метрична  база даних (Scopus, Web of Science)

Опубліковані статті у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science)

1. Irina Verkhovod Olena Danilova

Vladimir Petrenco

Socialization of Income Distribution: the Contradictions of the Present Stage Economics and Sociology

DOI: 10.14254/2071 – 789X. 2014/7 – 1/9.

Vol.7.,N 1, 2014, pp.94 – 106.

 

Scopus
2. Irina Verkhovod Vladimir Petrenco Analysis of dependence in Ukrainian enterprises‘ economic indicators from measure of their innovation activism Economics and Sociology,

DOI: 10.14254/2071 – 789X. 2014/7 – 3/50.

 

Vol.7., Nо 3, 2014, pp. 76 – 89. Scopus
3. S. S. Biliaiev Kalchenko S.V. Trusova N.V.

Hrybova D. V.

 

The small and large business interaction within national economy’s gross added value reproduction in Ukraine Oeconomia Copernicana. Journal devoted to contemporary economics.

ISSN: 2083-1277
ISSN: 2353-1827

Poland, 2018. Р. 403–417. 9(3). Web of Science

 

S. S. Biliaiev Vlasiuk Yu. O.

Tebenko V. M.

Hrybova D. V.

 

The influence of small business spreading on the dynamics of the labor costs share in value added generated by leading industries of Ukrainian economy Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.

ISSN: 2306-4994

 

Том 3, № 26. С. 123–132.

 

Web of Science

 

4. Marmul Larysa, Marchenko Oksana, Pylypenko Kateryna, Velychko Tetiana and Hranovska Viktoriia. Financial and taxation aspects of tourism activities development International Journal of Management (IJM)

ISSN Print: 0976-6502

ISSN Online: 0976-6510

www.iaeme.com
/ijm/index.asp

Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 287–293. Scopus
5. Y. Hurbyk

Ihnatenko M., Antoshkin V.,

Postol A.,

Runcheva N.

Features of the content and implementation of innovation and investment projects for the development of enterprises in the field of rural green tourism International Journal

of Management (IJM),

ISSN Print: 0976-6502

ISSN Online: 0976-6510

www.iaeme.com
/ijm/index.asp

Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 304-315 Scopus
6. Y. Hurbyk

Ihnatenko M., Antoshkin V.,

Postol A.,

Runcheva N.

Features of the content and implementation of innovation and investment projects for the development of enterprises in the field of rural green tourism International Journal

of Management (IJM),

ISSN Print: 0976-6502

ISSN Online: 0976-6510

www.iaeme.com
/ijm/index.asp

Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 304-315 Scopus
7. hnatenko M., Antoshkin V., Lokutova O., Postol A. and Romaniuk I. Ways to Develop Brands and PR Management of Tourism Enterprises with a Focus on National Markets. International Journal of Management (IJM)

Print: 0976-6502 Online: 0976-6510

www.iaeme.com
/ijm/index.asp

Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 778-787 Scopus
8. V. Petrenko

O. Kudrina,

V. Omelyanenko,

Y. Hurbyk

Smart Specialization within Industry 4.0 Network Strategies 2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019 – Proceedings 8756897, Р. 1374-1379

ISSN: 2623-8764

Scopus
9. Hassan Ali Al-Ababneh,

Оksana A. Marchenko, Kateryna A. Pylypenko and Sergiy P.

Kuchyn

Marketing in the sphere of postal communication of developing countries Management Science Letters Volume: 9. – Issue: 10. – 2019. –  Р. 1609-1616

SSN 1923-9343 (Online) – ISSN 1923-9335 (Print)

http://growings
cience.com/beta/msl/3241-marketing-in-the-sphere-of-postal-communication-of-developing-countries.html

Scopus
Опубліковані статті у зарубіжних виданнях
1 Marchenko O.  

Nikolaevich O.

Mechanisms of the improvement of the management of the innovation development in the field of tourism Institutional Basis of National Security Providing Sectors Innovation Development: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, PhD in Economics V. Omelyanenko. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018. – 263 p. (Р. 132-149) Розділ у зарубіжній монографії
2 Верховод І.С. Principles of improvement of theoretical
grounds of the policy of regulation and
development of the social sphere
Scientific journal Italy’s «Annali d’Italia»

 

VOL. 2 №7 2020. – 66 р. Р. 60 – 64. Florence, Italy

ISSN 3572-2436

 

Зарубіжна стаття

 

Доцент Марченко О.А. брала участь у розробці та реалізації наукових проектів:

 1. Реалізація міжнародного наукового проекту The United Nations Environment Programme. Рroject SSFA/2019/20-1, S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003 “Conserving, Enhancing and Managing Carbon Stocks and Biodiversity in the Chernobyl Exclusion Zone” (april 2020-november 2020).
 2. Реалізація міжнародної програми Європейського офісу ООН з навколишнього середовища Project SSFA/2017/20, S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003 Conserving Enhancing and Managing Carbon Stocks and Biodiversity in the Chernobyl Exclusion Zone. Термін дії договору – з 10 травня 2019р. по 31 грудня 2019 року.
 3. 3. Виконання науково-дослідного проекту на грант президента 0114 U007098. Розробка математичної моделі функціонування іхтіоценозів Азовського моря як засобу прогнозування екологічного стану та оцінки потенційних ризиків (2015 р.).
 4. Виконання проекту «Послуги з розробки місцевих схем формування екологічної мережі Запорізької області» (договір з Департаментом екології та природних ресурсів ЗОДА від 14 вересня 2018 р.) (відповідальний виконавець, 2018 р.).

Запрошуємо науковців з України, близького та далекого зарубіжжя до співробітництва!