Наукова діяльність

В 2019-2020 навчальному році викладачі кафедри розпочали роботу над науково-дослідною темою «Економічні дослідження у контексті сучасного наукового виміру» (науковий керівник – д.е.н., проф. Марченко О.А., Державний реєстраційний номер: 0120U101398).

В розділах НДР викладачами кафедри розробляються такі напрямки:

 1. «Трансформація та удосконалення управлінням туристичної галузі України» – д.е.н., професор Марченко О.А.
 2. «Організаційно-економічний механізм та інструменти підвищення ефективності функціонування й розвитку підприємств агробізнесу, сільського зеленого туризму та готельно-ресторанного господарства» – д.е.н., професор Постол А.А.
 3. «Проектний підхід в економічних дослідженнях підприємств м’ясопереробної промисловості України в сучасних умовах» – к.е.н., доцент Біляєв С.С.
 4. «Реформування галузей соціальної сфери: передумови, ідеологія, політика і практика в Україні» – к.е.н., доцент Верховод І.С.
 5. «Сучасні методи управління підприємствами готельно-ресторанної сфери України» – к.н.держ.упр., доцент Гурбик Ю.Ю.
 6. «Управління процесами екологізації в розвитку туризма України» – к.е.н., доцент Леушина О.А.
 7. «Інноваційні підходи в управлінні туристично-рекреаційною галуззю України» – к.геогр.н., асистент Яценко А.Д.

Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (договори, участь у виставках, кількість грантів та інше).

Профессор Марченко О.А. брала участь у розробці та реалізації наукових проектів:

 1. Реалізація міжнародного наукового проекту The United Nations Environment Programme. Рroject SSFA/2019/20-1, S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003 “Conserving, Enhancing and Managing Carbon Stocks and Biodiversity in the Chernobyl Exclusion Zone” (april 2020-november 2020).
 2. Реалізація міжнародної програми Європейського офісу ООН з навколишнього середовища Project SSFA/2017/20, S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003 Conserving Enhancing and Managing Carbon Stocks and Biodiversity in the Chernobyl Exclusion Zone. Термін дії договору – з 10 травня 2019р. по 31 грудня 2019 року.

Підвищення кваліфікації викладачів, стажування (установа, термін), закордонні відрядження

Професор кафедри Марченко О.А. пройшла міжнародне стажування в Університеті Менделя в м. Брно (Чехія), травень-червень 2017 р. (Сертифікат № 1057 від 03.06.2017 р.)

Професор Постол А.А. пройшов міжнародне стажування у Вищій школі управління охороною праці в Катовіцах (Республіка Польща) з 23 березня 2020 року по 28 червня 2020 року (сертифікат від 29.06.2020р.)

Доцент кафедри Біляєв С.С. пройшов міжнародне стажування у «Вищій школі лінгвістичній» м. Ченстохова, Польща з 26.10.2016 по 26.01.2017 рр. (Сертифікат №1220/01/40 від 26.01.2017).

Доцент кафедри Гурбик Ю.Ю. пройшов міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі (Wyzsza Szkole Lingwistyczna) м. Ченстохова (Польща), 25.10.2018 – 25.01.2019 р. (сертифікат КРК 19/30 від 25.01.2019 р.).

Доцент кафедри Верховод І.С. пройшла підвищення кваліфікації у Запорізькому національному університеті з 25.10.2017 р. по 24.11.2017 р. на кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00244 від 24.11.2017 р.)

Доцент кафедри Леушина О.А. пройшла підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Університет Григорія Сковороди в Переяславі» з 01 жовтня 2019 року по 01 листопада 2019 року на кафедрі економіки (довідка № 711 від 05.11.2019р.)

Асистент кафедри Яценко А.Д. пройшла підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Університет Григорія Сковороди в Переяславі» з 01 жовтня 2019 року по 01 листопада 2019 року на кафедрі економіки (довідка № 710 від 05.11.2019р.)

Викладачами кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу д.екон.н., проф. Марченко О.А., д.екон.н., проф. Постолом А.А., к.екон.н., доц. Біляєвим С.С., к.н.держ.упр., доц. Гурбиком Ю.Ю. отримано сертифікати з володіння іноземною мовою на рівні В2:

 • Марченко О.А. – сертифікат володіння англійською мовою B2 (KJ-A від 29-06-2018);
 • Постол А.А. – сертифіката з англійської мови B2 (свідоцтво №25184 від 29.03.19);
 • Біляєв С.С. – сертифікат володіння польською мовою B2 (KJ-P 118/135 від 12.07.2018).
 • Гурбик Ю.Ю. – у 2019 році закінчив магістратуру за спеціальністю «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» (М19 №075872 від 31.05.2019).

Список наукових праць, опублікованих у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science): 

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінка роботи) Науко-метрична база даних (Scopus, Web of Science)
1 Irina Verkhovod

Olena Danilova

Vladimir Petrenco

Socialization of Income Distribution: the Contradictions of the Present Stage Economics and Sociology Vol.7., N 1, 2014, pp.94 – 106. Scopus
2 Irina Verkhovod

Vladimir Petrenco

Analysis of dependence in Ukrainian enterprises‘ economic indicators from measure of their innovation activism Economics and Sociology Vol.7., Nо 3, 2014, pp. 76 – 89. Scopus
3 Lyudmyila Synyayeva, Denys Verba, Angelina Yarchuk, Iryna Verkhovod, Denys Aleksandrov Resources of Educational and Healthcare Industries and Population Welfare: Comparative Analysis in Post-socialist and OECD Countries Transactions on Business and Economics

ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899,

https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b105107-019(2021).pdf

Volume 18, 2021, Art. №53, pp. 524-530 Scopus
4 S.S. Biliaiev

Kalchenko S.V.

Trusova N.V.

Hrybova D.V.

The small and large business interaction within national economy’s gross added value reproduction in Ukraine Oeconomia Copernicana. Journal devoted to contemporary economics.

ISSN: 2083-1277
ISSN: 2353-1827

Poland, 2018.

Р. 403–417. 9(3).

Web of Science
5 S. S. Biliaiev

Vlasiuk Yu.O.

Tebenko V.M.

Hrybova D.V.

The influence of small business spreading on the dynamics of the labor costs share in value added generated by leading industries of Ukrainian economy Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики

https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3071

Print:ISSN 2306-4994

Online:ISSN 2310-8770

Vol. 3 No. 26 (2018). – Р. 123-132. Web of Science
6 Marmul Larysa,

Marchenko

Oksana, Pylypenko Kateryna, Velychko Tetiana and Hranovska Viktoriia

Financial and taxation aspects of tourism activities development International Journal of Management (IJM)

ISSN Print: 0976-6502

ISSN Online: 0976-6510

www.iaeme.com

Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 287–293. Scopus
7 Оksana Marchenko Viacheslav Riznyk, Oksana Perchuk, Alla Zlenko,

Оlena Isaikina

Improving the methodology of professional education in higher education Management, International Journal of Management

ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-international-management

Volume 11 (6), Issue 7, July 2020, PP. 855-863 Scopus
8 Hassan Ali Al-Ababneh,

Оksana A. Marchenko, Kateryna A. Pylypenko and Sergiy P.

Kuchyn

Marketing in the sphere of postal communication of developing countries Management Science Letters SSN 1923-9343 (Online) – ISSN 1923-9335 (Print)

http://growings
cience.com/beta/msl/3241-marketing-in-the-sphere-of-postal-communication-of-developing-countries.html

Volume: 9. – Issue: 10. – 2019. –  Р. 1609-1616 Scopus
9 Marchenko O.A.,

Vorovka V.P.

The mechanisms of the improvement and the transformation of the regional structure of the tourist industry Financial and credit activity: problems of theory and practice. The Collection has a print and an Online ISSN: 2306-4994 (Print); 2310-8770 (Online). http://fkd.org.ua Web of Science
10 Vorovka Volodymyr,

Marchenko Oksana

Management of the coastal zone of the sea of Azov of Ukraine for the sustainable development European Journal of Geography ISSN: 1792-1341

http://www.eurogeographyjournal.eu

Scopus
11 Litoshenko S. Olena,

Kulynych F. Pavlo, Marchenko Оksana, Holoborodko Tetiana, Artiukh Tetiana, Dligach Andrii

Practice of Functioning of the Land Market in European Countries Journal of Interdisciplinary Research (AD ALTA) ISSN: 1804-7890 journal@magnanimitas.cz Web of Science
12 Marchenko O., Khitsenko L., Maliy A., Chernenko K., Verkhovod I. The potential of small business to improve the qualitative characteristics of employment: problems of estimation and realization in Ukraine Financial and credit activity: problems of theory and practice Vol. 1 No. 36 (2021). – рр. 430-441

ISSN: 2306-4994 (Print);

2310-8770 (Online)

Web of Science
13 Y. Hurbyk

Ihnatenko M., Antoshkin V.,

Postol A.,

Runcheva N.

Features of the content and implementation of innovation and investment projects for the development of enterprises in the field of rural green tourism International Journal

of Management (IJM),

ISSN Print: 0976-6502

ISSN Online: 0976-6510

www.iaeme.com

Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 304-315 Scopus
14 Іhnatenko M., Antoshkin V.,

Lokutova O.,

Postol A. and Romaniuk I.

Ways to Develop Brands and PR Management of Tourism Enterprises with a Focus on National Markets. International Journal of Management (IJM)

Print: 0976-6502 Online: 0976-6510

www.iaeme.com

Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 778-787 Scopus
15 V. Petrenko

O. Kudrina, V. Omelyanenko,

Y. Hurbyk

Smart Specialization within Industry 4.0 Network Strategies 2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019 – Proceedings 8756897, Р. 1374-1379

ISSN: 2623-8764

Scopus
16 Y. Hurbyk,

L. Antoshkinа,

M. Ihnatenkо,

A. Postol,

K. Pylypenko

Improving the system management of farms and agricultural enterprises on the basis of controlling, accounting and information frameworks International Journal of Management (IJM),

Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510

http://www.iaeme.com/Ijm.asp

Volume 11. – Issue 7. – July 2020. –  P. 556-565 Scopus
17 Verkhovod, I.,

Hurbyk, Y., Voronina, Y., Izbash, S., & Sharova, T.

Problems and principles of optimizing the socio-economic effect of the personal income tax in Ukraine

Проблеми та шляхи оптимізації соціаль-но-економічного ефекту від податку на доходи фізичних осіб в Україні

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики

https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3071

Print:ISSN 2306-4994

Online:ISSN 2310-8770

2020.– 3(34). –

Р. 402-412.

Web of Science
18 Kalchenko S.V., Hutorov A.O., Bezuhla L.S., Leushina O.A., Popova T.V., Dorokhov O.V. Managing the socio-economic development of small forms of green tourism Вulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II : Forestry, Wood Industry, Agricultural food Engineering. 2021. Vol. 14(63). No. 1.

ISSN 2065-2135  (Print), ISSN 2065-2143

http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20II/Series%20II.html

Scopus

Науково-педагогічні працівники кафедри систематично беруть участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних, зарубіжних науково-практичних конференціях, форумах, конгресах. Публікують свої наукові праці в фахових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях.

НПП кафедри отримано 16 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:

 1. Використання інтелектуального капіталу в суспільному відтворенні: монографія / В.А. Петренко, І.С. Верховод, О.А. Лебедєва, та ін. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – 240с. (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 81132 від 21.08.2018). Автори – Петренко В.А., Верховод І.С., Лебедєва О.А., Данилова О.А., Біляєв С.С.
 2. Наукова стаття «Сучасні проблеми державного фінансування туристичної сфери України» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 82674 від 02.11.2018). Автори – Гурбик Ю.Ю.
 3. Наукова стаття «Нормативно-правове забезпечення процесу децентралізації в Україні» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 82675 від 02.11.2018). Автори – Гурбик Ю.Ю.
 4. Наукова стаття «Основні напрями вдосконалення інституціонального механізму державної рекреаційно-туристичної політики України» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 82679 від 02.11.2018). Автори – Гурбик Ю.Ю.
 5. Методичні рекомендації «Методичні рекомендації до виконання семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Інфраструктура ринка» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 82681 від 02.11.2018). Автори –Щебликіна З.В., Щебликіна І.О., Гурбик Ю.Ю.
 6. Опис сертифікаційної освітньої програми «Діловий менеджмент» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 78873 від 07.05.2018). Автори – Лебедєва О.А., Петренко В.А., Гурбик Ю.Ю., Щебликіна З.В.
 7. Науковий твір «Mechanisms of the improvement of the management of the innovation development in the field of tourism» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 86434 від 27.02.2019). Автори – Марченко О.А., Ніколаєвич О.В.
 8. Навчально-наукове видання «Економіка та менеджмент підприємств за видами діяльності» / [Петренко В.А., Марченко О. А., Біляєв С. С. та ін.] під. ред. В. А. Петренко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 173 с. (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 84531 від 18.01.2019). Автори – Петренко В.А., Марченко О.А., Біляєв С.С., Ніколаєвич О.В., Грибова Д.В., Верховод І.С., Дядечко С.Ю., Данилова О.А., Лебедєва О.А., Щебликіна З.В., Гурбик Ю.Ю., Курган П.О., Сальнікова М.В.
 9. Монографію «Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 93666 від від 05.11.2019). Автори – Леушина О.А., Верховод І.С.;
 10. Курс лекцій, розроблений для студентів магістратури, з дисципліни «Менеджмент та маркетинг в освіті» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 93663 від 05.11.2019). Автори – Леушина О.А.;
 11. Наукова стаття «Marketing in the sphere of postal communication of developing countries» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 102009 від 22.01.2021). Автори – Хасан А.А., Марченко О.А., Пилипенко К.А., Кучин С.П.;
 12. Наукова стаття «Financial and taxation aspects of tourism activities development» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 101943 від 21.01.2021). Автори – Мармуль Л.О., Марченко О.А., Пилипенко К.А., Величко Т.Г., Грановська В.Г.;
 13. Наукова стаття «Improving the methodology of professional education in higher education» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 102010 від 22.01.2021). Автори – Антошкіа Л.І., Ігнатенко М.М., Постол А.А., Гурбик Ю.Ю., Пилипенко К.А.;
 14. Наукова стаття «Ways to develop brands and PR management of tourism enterprises with a focus on national markets» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 101941 від 21.01.2021). Автори – Ігнатенко М.М., Антошкін В.К., Локутова О.А., Постол А.А., Романюк І.А.;
 15. Наукова стаття «Features of the content and implementation of innovation and investment projects for the development of enterprises in the field of rural green tourism» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 102234 від 01.02.2021). Автори – Ігнатенко М.М., Антошкін В.К., Постол А.А., Гурбик Ю.Ю., Рунчева Н.В.;
 16. Наукова стаття «Improving the system management of farms and agricultural enterprises on the basis of controlling, accounting and information frameworks» (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 101942 від 21.01.2021). Автори – Різник В.В., Перчук О.В., Зленко А.М., Ісайкіна О.Д., Марченко О.А.

НПП кафедри систематично працюють над розробками тематичних наукових семінарів, тренінгів та за замовленням, надають наукові послуги здобувачам, підприємцям, представникам ОТГ, міських органів управління та ін.

Інформація про діяльність з комерціалізації науково-технічних розробок

Назва розробки (наявність охоронного документу) Замовник (назва суб’єкта, адреса) Початок і кінець розроблення Вартість (загаль на сума, тис. грн.) Джерела фінансування Наявність укладення договору про передачу розробки
Бюджетні кошти Власні кошти Кошти замовників

Назва юридичної особи

Сума договору

Результат  впровадження

Джерело фінансування  (власні, залучені, бюджетні кошти)
Науковий семінар «Сучасні проблеми розвитку туристичної сфери в Україні» Ковальчук М. В.

Домашня адреса:

72311  Запорізька обл.,

м. Мелітополь,  просп. Б.Хмельницького,  83/17

22.05.-30.05.

2020

2060 +
Науковий семінар «Інноваційні стилі та підходи в управлінні персоналом» Сальнікова М.В.

Домашня адреса:

72319  Запорізька обл.,

м. Мелітополь,

вул. Героїв України,  47/52

17.10-20.10.

2020

3200 +
Надання наукових послуг: виконання робіт зі складання перспективного плану розвитку приватного підприємства ТОВ «ХОРС» Кузьменко А.Ю.

Роз/рах. UA323005280000026000455081739

Банк    АТ «ОТП Банк»

р/р UA473130090000026008001006796

в ПАТ «МОТОР БАНК»

м. Запоріжжя

Код ЄДРПОУ  31426136

Свідоцтво: № 11563096                                                                   ІПН: 314261308268

16.11.-30.11.

2020

12000 + ТОВ «ХОРС» 12000 Перспективний план розвитку приватного підприємства ТОВ «ХОРС» Кошти замовника
Науковий семінар: «Сучасні проблеми та перспективи розвитку готельного господарства» Ковальчук М.В.

Домашня адреса:

72311  Запорізька обл.,

м. Мелітополь,

просп. Б.Хмельницького,  83/17

30.09. – 04.10.

2020

2600 +
Науковий семінар «Мерчандайзинг та PR-технології в готельно-ресторанному господарсві» Голуб Ю.В.

Домашня адреса:

72315, Запорізька обл.,

м. Мелітополь,

вул. Героїв України, 34/31

11.11.-16.11.

2020

2600 +
Надання наукових послуг: виконання робіт із розробки стратегії розвитку підприємства малого бізнесу ТОВ «Круг» Конончук С.Ю.

Домашня адреса:

72312, Запорізька обл.,

м. Мелітополь,

вул. Толбухіна, б. 52.

26.10.-10.11.

2020

4000 + ТОВ «Круг» 4000 Стратегія розвитку підприємства малого бізнесу ТОВ «Круг» Кошти замовника
Науковий семінар: «Сучасні підходи до індустрії гостинності» Пошивай С.Є.

Домашня адреса:

72319, Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.  Байбулатова, б.19 кв.21

10.11.2-24.11.

2020

2600 +
Науковий семінар: «Вплив COVID-19  на економіку країн ЄС» Ковальчук М. В.

Домашня адреса:

72311  Запорізька обл.,

м. Мелітополь,  просп. Б.Хмельницького,  83/17

04.11.-08.11.

2020

6000 +
Науковий семінар: «Сучасні проблеми та перспективи розвитку готельного господарства» Забаренко А. Ю.

Домашня адреса:

72311 Запорізька обл.,

м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного,  буд. 7, кв. 1

15.10.- 18.10.

2020

6000 +
Науковий семінар: «Інноваційні стилі та підходи в управлінні персоналом» Чеснокова С.О.

Домашня адреса:

72312  Запорізька обл.

м. Мелітополь,

вул. Університетська,  41

23.11 – 26.11.

2020

2900 +
«Сучасні тенденції та виклики щодо формування корпоративної культури в системі управління персоналом» Сальнікова М.В.

Домашня адреса:

72319  Запорізька обл.,

м. Мелітополь,

вул. Героїв України,  47/52

23.03- 29.03.2021 8000 +
«Глемпінг – інноваційна форма ведення готельного бізнесу в Україні» Ковальчук М. В.

Домашня адреса:

72311  Запорізька обл.,

м. Мелітополь,  просп. Б.Хмельницького,  83/17

24.03- 28.03.2021 7000 +
«Інноваційні організаційно-економічні аспекти  щодо розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах пандемії» Курашевська А.Ю.

Домашня адреса:

72353 Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Комарова, 62

23.03- 01.04.2021 7000 +

На кафедрі економіки та готельно-ресторанного бізнесу діє 2 студентських наукових гуртка:

 1. Науковий гурток «ECONOMICS». Керівник наукового гуртка: д.екон.н., професор Марченко О.А.
 2. Науковий гурток «Планета туризму». Керівник наукового гуртка: к.н.держ.упр., доцент Гурбик Ю.Ю.

Результати діяльності наукового гуртка «ECONOMICS»:

Одержаними науковими результатами діяльності гуртка є участь її членів у 4 міжнародних конференціях, 1 Міжнародному форумі, 1 Всеукраїнському форумі, 3 наукових семінарах,  публікація 2 статей у зарубіжних наукових виданнях, 4 тез у зарубіжних конференціях.

З  17.10.2020 по 20.10.2020 Панасюк Л.М., Фесенко Я.О., Ткаченко Г.Д., Юрків М.М. приймали участь у науковому семінарі «Інноваційні стилі та підходи в управлінні персоналом».

31.10.2020 року науково-педагогічні працівники кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу та члени наукового гуртка взяли участь у ІІ Міжнародному науковому форумі «NEW ECONOMICS – 2020». На форумі обговорювались та презентувались передові економічні ідеї та пропонувались нові шляхи вирішення актуальних економічних проблем.

З 23.11.2020 по 26.11.2020 Валипіч В.С., Єремєєва М.Р., Недава А.О., Чеснокова С.О. приймали участь у науковому семінарі «Інноваційні стилі та підходи в управлінні персоналом».

8 грудня 2020 Єремєєва М.Р. виступила з доповіддю на тему: «Сучасні теоретичні підходи до змісту оплати праці в трансформаційній економіці» на науковому семінарі зі стейкхолдерів освітніх програм.

10 грудня 2020 року викладачі кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу та члени наукового гуртка прийняли участь у І Всеукраїнському Туристичному форумі Приазов’я. На форумі розглядались важливі напрями розвитку сфери туризму та гостинності Азовського регіону на України вцілому.

Наукові публікації студентів – членів наукового гуртка

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг (др.арк.) Співавтори
Фахові статті (Категорія А, Б, В)
Міжнародні статті (КРАЇНА)
1 Валыпыч В.С. Региональные аспекты развития сельского туризма в Украине The 5th International scientific and practical conference «The world of science and innovation» (December 9-11, 2020) Cognum Publishing House. – London, United Kingdom. – 2020. – 1012 p. – P. 566-571. 0,25 Марченко О.А.
Підготовлено до друку
2 Ткаченко Г.Д.

Юрків М.М.

Механізми державноо управління системними змінами медичної галузі України «Perspectives of world science and education»
29-31 декабря 2020 года
Киото, Япония
Марченко О.А.
Інші публікації
3 Чеснокова С.О. Особливості маркетингової політики в регіональному функціонуванні туристичної індустрії України (тези) Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej  «Science, Research, Development. Economy. Management». – №29. – 30.05.2020-31.05.2020, Gdańsk. – P. 22-25. 0,2 Марченко О.А.
4 Чеснокова С.О. Особливості кадрової політики в туристичній індустрії України (тези) Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej  «Science, Research, Development. Economy. Management». – №30. – 29.06.2020- 30.06.2020, Czestochowa. – P. 6-8. 0,1 Марченко О.А.
5 Єремєֺєва М.Р. Конкуֺрентоспроможність турисֺтичної галузֺі в україні, як фактоֺр формуֺвання націоֺнальної еконоֺміки The world of scienֺce and innovֺation. Abstrֺacts of the 6th Interֺnational scienֺtific and practֺical confeֺrence. Cognuֺm Publiֺshing House. Londoֺn, Uniteֺd Kingdֺom. 2021. Pp. 792-795. Марчеֺнко О.А.

Участь у конференціях

№ з/п назва конференції прізвища учасників статус конференції (міжнародні, всеукраїнські, інтернет-конференції, міжвузівські) дата і місце проведення конференції форма участі (тези, доповідь, тощо)
1. The world of science and innovation Валипыч В.С.

Марченко О.А.

The 5th International scientific and practical conference December

9-11, 2020,

London, United Kingdom

Заочна

стаття

2. Perspectives of world science and education Ткаченко Г.Д.

Юрків М.М.

Марченко О.А.

International scientific and practical conference 29-31 декабря 2020,
Киото, Япония
Заочна

стаття

3. Science, Research, Development.

Economy. Management

Марченко О.А.

Чеснокова С.О.

Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej 30.05.2020-31.05.2020, Gdańsk. Заочна

тези

4. Science, Research, Development.

Economy. Management

Марченко О.А.

Чеснокова С.О.

Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej 29.06.2020- 30.06.2020, Czestochowa Заочна

тези

5. The world of scienֺce and innovֺation Єремєֺєва М.Р.

Марчеֺнко О.А.

Abstrֺacts of the 6th Interֺnational scienֺtific and practֺical confeֺrence Londoֺn, Uniteֺd Kingdֺo, 2021 Заочна

тези

Проф. Марченко О.А. здійснює підготовку здобувачів Єремєєвої М.Р. та Чеснокової С.О. до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з темами  «Концептуальні засади регіонального розвитку туризму», «Кадрова політика, як основний аспект конкурентоспроможності туристичного підприємства».

Результати діяльності наукового гуртка «Планета туризму»:

Підготовлено учасницю наукового гуртка «Планета туризму» Ковальчук М. до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук у 2020/2021 н.р., галузь «Соціальні науки», тема наукової роботи «Перспективи розвитку глемпінгу в Україні».

8 грудня 2020 р. у фіналі Всеукраїнського молодіжного конкурсу інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях в умовах кризових явищ  Сурядна О.В. стала переможницею. Проєкт «Впровадження агротуристичних послуг на територіях фруктових садів Півдня України» зайняв 1 місце у номінації  «Інноваційні агро- та етнотуристичні послуги і продукти сільського зеленого туризму».

У жовтні 2020  в он-лайн режимі було проведено науковий семінар «Актуальні проблеми та перспективи розвитку готельного господарства», на якому учасники гуртка підготували наукові роботи за наступними темами:

 • « Популяризація та сучасний розвиток нових видів туризму в Україні» (Грибкова Ю.);
 • «Перспективи розвитку бердвочінгу в Україні» (Ковальчук М.);
 • «Особливості розвитку апітуризму в Україні» (Курашевська А.);
 • «Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні» (Миронова В.);
 • «Глемпінг – інноваційна форма ведення готельного бізнесу в Україні» (Хільченко В.);
 • «Сучасний стан розвитку сільського туризму в Запорізькому регіоні» (Понтяр К.);
 • «Значення внутрішнього туризму в посткоронавірусних умовах розвитку української економіки» (Сурядна О.);
 • «Особливості та основні підходи до класифікації глемпінгу» (Гринюк Є.);
 • «Енотуризм – новий напрямок розвитку гастрономічного туризму в Україні» (Хлівецька К.);
 • «Соціально-економічні умови розвитку гірського туризму в умовах економічної інтеграції України» (Балабін К.)

Членами наукового гуртка «Планета туризму» було організовано захід присвячений «Всесвітньому дню туризму». Учасники наукового гуртка підготували для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» наукові доповіді пов’язані з історією цього свята, цікавими туристичними фактами які пов`язані з Україною, об`єктами світової спадщина ЮНЕСКО в Україні (Сурядна О.), найвідомішими світовими мандрівниками та першовідкривачами (Ковальчук М.).