Наукова діяльність

В 2019-2020 навчальному році викладачі кафедри розпочали роботу над науково-дослідною темою «Економічні дослідження у контексті сучасного наукового виміру» (науковий керівник – д.е.н., доц. Марченко О.А., Державний реєстраційний номер: 0120U101398).

В розділах НДР викладачами кафедри розробляються такі напрямки:

 1. «Трансформація та удосконалення управлінням туристичної галузі України» – д.е.н., доцент Марченко О.А.
 2. «Організаційно-економічний механізм та інструменти підвищення ефективності функціонування й розвитку підприємств агробізнесу, сільського зеленого туризму та готельно-ресторанного господарства» – д.е.н., доцент Постол А.А.
 3. «Проектний підхід в економічних дослідженнях підприємств м’ясопереробної промисловості України в сучасних умовах»  – к.е.н., доц. Біляєв С.С.
 4. «Реформування галузей соціальної сфери: передумови, ідеологія, політика і практика в Україні» – к.е.н., доц. Верховод І.С.
 5. «Сучасні методи управління підприємствами готельно-ресторанної сфери України» – к.н.держ.упр., ст.викл. Гурбик Ю.Ю.
 6. «Управління процесами екологізації в розвитку туризма України» – к.е.н., доц. Леушина О.А.
 7. «Інноваційні підходи в управлінні туристично-рекреаційною галуззю України» – к.геогр.н., викл.-стаж. Яценко А.Д.

Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (договори, участь у виставках, кількість грантів та інше).

Марченко О.А. брала участь у розробці та реалізації наукових проектів:

 1. Реалізація міжнародного наукового проекту The United Nations Environment Programme. Рroject SSFA/2019/20-1, S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003 “Conserving, Enhancing and Managing Carbon Stocks and Biodiversity in the Chernobyl Exclusion Zone” (april 2020-november 2020).
 2. Реалізація міжнародної програми Європейського офісу ООН з навколишнього середовища Project SSFA/2017/20, S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003 Conserving Enhancing and Managing Carbon Stocks and Biodiversity in the Chernobyl Exclusion Zone. Термін дії договору – з 10 травня 2019р. по 31 грудня 2019 року.
 3. 3. Виконання науково-дослідного проекту на грант президента 0114 U007098. Розробка математичної моделі функціонування іхтіоценозів Азовського моря як засобу прогнозування екологічного стану та оцінки потенційних ризиків (2015 р.).
 4. Виконання проекту «Послуги з розробки місцевих схем формування екологічної мережі Запорізької області» (договір з Департаментом екології та природних ресурсів ЗОДА від 14 вересня 2018 р.) (відповідальний виконавець, 2018 р.).

Підвищення кваліфікації викладачів, стажування (установа, термін), закордонні відрядження

Доцент кафедри Марченко О.А. пройшла міжнародне стажування в Університеті Менделя в м. Брно (Чехія), травень-червень 2017 р. (Сертифікат № 1057 від 03.06.2017 р.)

Доцент кафедри  Біляєв С.С. пройшов міжнародне стажування у «Вищій школі лінгвістичній» м. Ченстохова, Польща з 26.10.2016 по 26.01.2017 рр. (Сертифікат №1220/01/40 від 26.01.2017).

Старший викладач кафедри Гурбик Ю.Ю. пройшов міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі (Wyzsza Szkole Lingwistyczna) м. Ченстохова (Польща), 25.10.2018 – 25.01.2019 р. (сертифікат КРК 19/30 від 25.01.2019 р.).

Доцент кафедри Верховод І.С. пройшла підвищення кваліфікації у Запорізькому національному університеті з 25.10.2017 р. по 24.11.2017 р. на кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00244 від 24.11.2017 р.)

Доцент кафедри Леушина О.А. пройшла підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з 01 жовтня 2019 року по 01 листопада 2019 року на кафедрі економіки (довідка № 711 від 05.11.2019р.)

Викладач-стажист кафедри Яценко А.Д. пройшла підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з 01 жовтня 2019 року по 01 листопада 2019 року на кафедрі економіки (довідка № 710 від 05.11.2019р.)

Викладачами кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу д.е.н., доц. Марченко О.А., д.е.н., доц. Постолом А.А., к.е.н., доц. Біляєвим С.С., к.н.держ.упр., ст.викл. Гурбиком Ю.Ю. отримано сертифікати з володіння іноземною мовою на рівні В2:

 • Марченко О.А. – сертифікат володіння англійською мовою B2 (KJ-A від 29-06-2018);
 • Постол А.А. – сертифіката з англійської мови B2 (свідоцтво №25184 від 29.03.19);
 • Біляєв С.С. – сертифікат володіння польською мовою B2 (KJ-P 118/135 від 12.07.2018).
 • Гурбик Ю.Ю. – у 2019 році закінчив магістратуру за спеціальністю «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» (М19 №075872 від 31.05.2019).

 

 1. Список наукових праць, опублікованих у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science):

 

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінка роботи) Науко-метрична  база даних (Scopus, Web of Science)
Опубліковані статті
1. Irina Verkhovod Olena Danilova

Vladimir Petrenco

Socialization of Income Distribution: the Contradictions of the Present Stage Economics and Sociology

DOI: 10.14254/2071 – 789X. 2014/7 – 1/9.

Vol.7.,N 1, 2014, pp.94 – 106.

 

Scopus
2. Irina Verkhovod Vladimir Petrenco Analysis of dependence in Ukrainian enterprises‘ economic indicators from measure of their innovation activism Economics and Sociology,

DOI: 10.14254/2071 – 789X. 2014/7 – 3/50.

 

Vol.7., Nо 3, 2014, pp. 76 – 89. Scopus
3. S. S. Biliaiev Kalchenko S.V. Trusova N.V.

Hrybova D. V.

 

The small and large business interaction within national economy’s gross added value reproduction in Ukraine Oeconomia Copernicana. Journal devoted to contemporary economics.

ISSN: 2083-1277
ISSN: 2353-1827

Poland, 2018. Р. 403–417. 9(3). Web of Science

 

S. S. Biliaiev Vlasiuk Yu. O.

Tebenko V. M.

Hrybova D. V.

 

The influence of small business spreading on the dynamics of the labor costs share in value added generated by leading industries of Ukrainian economy Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.

ISSN: 2306-4994

 

Том 3, № 26. С. 123–132.

 

Web of Science

 

4. Marmul Larysa, Marchenko Oksana, Pylypenko Kateryna, Velychko Tetiana and Hranovska Viktoriia. Financial and taxation aspects of tourism activities development International Journal of Management (IJM)

ISSN Print: 0976-6502

ISSN Online: 0976-6510

www.iaeme.com

Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 287–293. Scopus
5. Y. Hurbyk

Ihnatenko M., Antoshkin V.,

Postol A.,

Runcheva N.

Features of the content and implementation of innovation and investment projects for the development of enterprises in the field of rural green tourism International Journal

of Management (IJM),

ISSN Print: 0976-6502

ISSN Online: 0976-6510

www.iaeme.com

Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 304-315 Scopus
6. Y. Hurbyk

Ihnatenko M., Antoshkin V.,

Postol A.,

Runcheva N.

Features of the content and implementation of innovation and investment projects for the development of enterprises in the field of rural green tourism International Journal

of Management (IJM),

ISSN Print: 0976-6502

ISSN Online: 0976-6510

www.iaeme.com

Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 304-315 Scopus
7. hnatenko M., Antoshkin V., Lokutova O., Postol A. and Romaniuk I.. Ways to Develop Brands and PR Management of Tourism Enterprises with a Focus on National Markets. International Journal of Management (IJM)

Print: 0976-6502 Online: 0976-6510

www.iaeme.com

Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 778-787 Scopus
8. V. Petrenko

O. Kudrina, V. Omelyanenko,

Y. Hurbyk

Smart Specialization within Industry 4.0 Network Strategies 2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019 – Proceedings 8756897, Р. 1374-1379

ISSN: 2623-8764

Scopus
9. Hassan Ali Al-Ababneh,

Оksana A. Marchenko, Kateryna A. Pylypenko and Sergiy P.

Kuchyn

Marketing in the sphere of postal communication of developing countries Management Science Letters Volume: 9. – Issue: 10. – 2019. –  Р. 1609-1616

SSN 1923-9343 (Online) – ISSN 1923-9335 (Print)

http://growings
cience.com/beta/msl/3241-marketing-in-the-sphere-of-postal-communication-of-developing-countries.html

Scopus

 

Викладачі кафедри систематично беруть участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних, зарубіжних науково-практичних конференціях, форумах, конгресах. Публікують свої наукові праці в фахових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях. Наукові та наукові-методичні праці викладачів кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу додаються.