Наука кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Показники наукової діяльності кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Показника наукової діяльності 2013 2014 2015 2016  

2017

 

1 Кількість проведених наукових заходів

(семінари, конференції)

2 2 2 2 4
2 Наукові праці
3 Опубліковано монографій 2 3 1 3 3
4 Опубліковано підручників, навчальних посібників 2 1 2 4 1
5 Кількість публікацій (статей) 70 95 42 56 77
6 У міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 3 1 1 1 11
7 Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: 1 3
8 Наукова робота студентів
9 Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР 20 20 16 17 12
10 Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР 1 1 1 2 1
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 18 16 10 16 7

 

Науковий гурток «Акме»

Студентська проблемна група «Акме»  при  кафедри педагогічки і педагогічної майстерності є структурною одиницею організації науково-дослідної роботи студентів МДПУ з педагогіки. Участь студентської молоді МДПУ у науково-пошукової діяльності є важливою складовою становлення майбутніх професіоналів.

Керівник гуртка: доцент Попелешко Ю.І.

У межах діяльності студентської проблемної групи викладачами кафедри реалізується організація науково-дослідної роботи студентів, їх участь у Всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах, проведення групових занять (згідно графіка роботи гуртка), забезпечення зв’язків з загальноосвітніми закладами.

Теми дисертаційних досліджень кафедри