Наука кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Показники наукової діяльності кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

 

Показника наукової діяльності

2013

2014

2015

2016

 

2017

 

1

Кількість проведених наукових заходів

(семінари, конференції)

2

2

2

2

4

Наукові праці

 

 

 

 

 

3

Опубліковано монографій

2

3

1

3

3

4

Опубліковано підручників, навчальних посібників

2

1

2

4

1

5

Кількість публікацій (статей)

70

95

42

56

77

6

У міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus)

3

1

1

1

11

7

Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

 

 

 

1

3

8

Наукова робота студентів

 

 

 

 

 

9

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР

20

20

16

17

12

10

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР

1

1

1

2

1

 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

18

16

10

16

7

 

Науковий гурток «Акме»

Студентська проблемна група «Акме»  при  кафедри педагогічки і педагогічної майстерності є структурною одиницею організації науково-дослідної роботи студентів МДПУ з педагогіки. Участь студентської молоді МДПУ у науково-пошукової діяльності є важливою складовою становлення майбутніх професіоналів.

Керівник гуртка доцент: Єрмак Ю.І.

У межах діяльності студентської проблемної групи викладачами кафедри реалізується організація науково-дослідної роботи студентів, їх участь у Всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах, проведення групових занять (згідно графіка роботи гуртка), забезпечення зв’язків з загальноосвітніми закладами.