ДАЙДЖЕСТ ПОДІЙ

                  ∗∗∗∗

9 лютого 2021 р. на кафедрі педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державному педагогічному університету імені Богдана Хмельницького відбувся попередній захист дисертації аспірантки кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Бурцевої О.Г. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Тема дисертації: «Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій».
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і фізики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Бєльчев Павло Васильович.

Рецензенти:
Осадча Катерина Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Коробченко Ангеліна Анатоліївна – доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Єрмак Юлія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності.
На розширеному засіданні були присутні:

Максимов Олександр Сергійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Осадчий В’ячеслав Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Круглик Владислав Сергійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики;
Павленко Анатолій Іванович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Хортицької національної навчально- реабілітаційної академії.

На підставі обговорення дисертаційного дослідження Бурцевої Олени Георгіївни було прийнято рішення рекомендувати роботу до захисту у спеціалізованій вченій раді після виправлення зауважень та врахування побажань.
Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів та професійного зростання!

 

                   ∗

9.02.2021 року к.пед.н., старшим викладачем кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Кожевниковою А.В. було проведено профорієнтаційний захід – Online-консультацію «МДПУ ім. Б. Хмельницького – більше ніж університет – місто професій», презентація спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) із здобувачами вищої освіти спеціальності «Історія», 137-і групи природничо-географічного факультету.

Вибір професії – один із найвідповідальніших та найскладніших кроків у житті молодої людини. Саме цей відповідальний вибір постає перед здобувачами вищої освіти, адже від вибору професії до душі залежить і задоволення людини своєю долею.

Під час заходу учасники ознайомилися із поетапними кроками щодо правил вступу до ІІ рівня вищої освіти «магістр», переліку документів та необхідних іспитів щодо вступу в університеті.

Також було обговорено яку саме кваліфікацію вони здобудуть після закінчення ІІ рівня вищої освіти «магістр» 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи).

                    ∗∗∗∗∗

4.02. 2021 р. гарантом ОНП 011 «Освітні, педагогічні науки», к.п.н., професором Оксою М.М. було проведено конференцію на платформі Zoom зі здобувачами вищої освіти ІІІ рівня на тему «Чому і як здобувач вищої освіти може впливати на якість освітньої програми?». До проведення конференції долучилися завідуюча кафедри педагогіки і педагогічної майстерності к.п.н., доц. Ю.І. Єрмак та група забезпечення у складі: д.пед. н., доц. М.І. Воровка, д.і.н., проф., А. А. Коробченко. У ході конференції здобувачів було ознайомлено з нормативними документами, що регулюють питання впливу здобувачів ВО на якість освітньої програми в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Також було обговорено шляхи та механізми впливу здобувачів вищої освіти на удосконалення якості освітнього процесу в університеті, конкретизовано, як саме це відбувається. Наприкінці зустрічі здобувачі поставили питання, які їх цікавили та отримали ґрунтовні відповіді.

Запитання здобувачів вищої освіти:

 1. В якій формі здобувач отримує відповідь від апеляційної комісії: в усній чи письмовій? (Тарасова Вікторія – здобувачка 3-го року навчання).
 2. До кого може звертатися здобувач щодо внесення змін у освітню програму? (Братішко Тамара – здобувачка 3 року навчання)
 3. Чи може здобувач ВО ІІІ рівня достроково захистити дисертацію? (Бондар Наталя – здобувачка 1 року навчання)

                  ∗∗∗∗∗

Вітаємо Антибуру Ю.П. із успішним захистом дисертації!

24 грудня 2020 р. в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся захист дисертації аспірантки кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Антибури Ю.П. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Тема дисертації: Науково-методичне забезпечення шкільної історичної освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Коробченко Ангеліна Анатоліївна

Голова ради – Круглик Владислав Сергійович, доктор педагогічних наук, професор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Рецензенти:

Максимов Олександр Сергійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Вєнцева Надія Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету

Каганов Юрій Олегович – доктор історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету

Вітаємо із захистом дисертації! Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках.

                                ∗∗∗∗∗

23 грудня 2020 р. на базі кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулась регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій». Учасниками  конференції стали викладачі закладів вищої освіти регіону, педагоги Запорізької області, здобувачі другого та третього рівнів вищої освіти. Організаторами конференції виступили: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Бердянський державний педагогічний університет, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Комунальна установа «Районний методичний кабінет» Токмацької районної ради Запорізької області.

Метою конференції було обговорення актуальних проблем підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій; встановлення наукових контактів, обмін результатами досліджень і досвідом.

Актуальність обраної проблематики підкріплюється тим, що характерною рисою функціонування освітнього простору на сучасному етапі є зростання ролі сучасного вчителя, який має навчити учня самостійно здобувати знання, мислити, приймати рішення. А для цього є необхідною зміна діяльності педагогічних закладів вищої освіти.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись: д.п.н., проф., проректор з наукової роботи Москальова Л.Ю., к.т.н., доц., заступник декана факультету інформатики, математики та економіки з наукової роботи Спірінцев Д.В., к.п.н., доц., завідувач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Єрмак Ю.І. 

На пленарному засіданні освітянам були запропоновані змістовні доповіді (д.п.н., проф., ректора комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради Нечипоренко В.В., д.і.н., проф. Коробченко А.А., д.п.н., доц. Воровки М.І., к.п.н., доц. Єрмак Ю.І., директора Новопрокопівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради Запорізької області Волошиної А.І.) щодо актуальних проблем підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти.

Під час роботи конференції працювали чотири секції, де обговорювалися наступні питання: «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України; компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи; підготовка педагогів в умовах реформування освітньої системи України: сучасність та  історико-педагогічні аспекти; формування готовності майбутніх учителів до роботи в умовах Нової української школи.

За матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» підготовлено збірник тез.                                                              ∗∗∗∗∗

22.12.2020 р. було проведено захист магістерських робіт здобувачів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання, спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки». Комісія у складі: Голова – М.І. Воровка, доктор. пед. наук, доцент; заст. голови Ю.І. Єрмак, канд. пед. наук, доцент; член комісії А.В. Кожевникова, канд. пед. наук, старший викладач; Яценко О.В. директор Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області та Н.І. Федорук секретар –відмітила високий рівень підготовки науково- педагогічних досліджень здобувачів вищої освіти. Магістри підготували презентації до своїх доповідей, відповіли на всі питання членів екзаменаційої комісії щодо теми своїх досліджень.
Члени екзаменаційної комісії, викладачі кафедри педагогіки і педагогічної майстерності МДПУ імені Богдана Хмельницького та проректор із заочної форми навчання к.географ.н., доцент Арабаджи О. С. щиро вітають всіх здобувачів із успішним захистом магістерських робіт та бажають успіхів в подальшій професійній сфері.

                                ∗∗∗∗∗

15.12.2020-16.12.2020 р. було проведено державний кваліфікаційний екзамен за фахом здобувачів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки». Після проведеної відеоідентифікації здобувачів голова екзаменаційної комісії д.пед.н., доцент Воровка М. І. повідомила про формат складання іспиту.

Під час державного іспиту здобувачі продемонстрували високий рівень підготовки. Кваліфікаційна комісія у складі: Голова – М.І. Воровка, доктор. пед. наук, доцент; Ю.І. Єрмак, канд. пед. наук, доцент; А.В. Кожевникова, канд. пед. наук, старший викладач; Марченко О.А., доктор економ. наук, професор; Карабанов Є.О., канд. фіз. вих-ня та спорту, старший викладач; Глебова Н.І., доктор соціолог. наук., доцент; Наумук І.М. канд. пед. наук, старший викладач; Бєльчев П.В. канд. пед. наук, доцент; Муртазієв Е.Г. канд.пед.наук., старший викладач; Федорук Н.І. – секретар кваліфікаційної комісії; Яценко О.В. директор Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Склад комісії констатував належний рівень підготовки випускників та висловили сподівання на її практичну реалізацію.

Всі магістри успішно виконали завдання і отримали позитивні оцінки, які підтверджують отримані ними у МДПУ імені Богдана Хмельницького фахові знання із соціології, економіки, фізичного виховання, математики, фізики та інформатики.

Вітаємо здобувачів із успішним складанням державного іспиту та бажаємо ефективної підготовки до наступного етапу студентського життя – захисту магістерських робіт.

                              *****

З 2.12.2020-11.12.2020 року кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Кожевниковою А.В. було проведено науково-методичний онлайн-семінар на тему: «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ» (20 годин) на платформі ZOOM відео-конференції для вчителів та майбутніх вчителів Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Мета семінару – охарактеризувати сучасні інформаційні технології як інструмент створення ефективного середовища для дітей з особливими освітніми потребами, ознайомлення із Google додатками щодо створення вікторин, ігор, квестів для ефективної педагогічної діяльності, мобілізувати колектив на підвищення якості освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

Науково-методичний семінар включав теоретичну та практичну частину й розглядалися такі підтеми:

 1. Вивчення видів інформаційних технологій в роботі з дітьми з особливими потребами.
 2. Педагогічні умови формування ефективного середовища в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
 3. Розгляд сучасних інноваційних методик роботи із з дітьми з особливими освітніми потребами.
 4. Google додатки як інструмент створення ефективного середовища для дітей з особливими потребами.
 5. Розгляд додатку Google Jamboard для створення інформаційних ігор на прикладі «Домашні тварини».
 6. Основні етапи складання хмарки слів у додатку MentiMeter на тему «Емоції навколо нас».
 7. Робота в ігровій освітній платформі Kahoot. Проведення вікторини «Кольорові фрукти та овочі».
 8. Діаграма настрою додатку MentiMeter щодо створення ефективного середовища для дітей з особливими освітніми потребами.

Учасники семінару високо оцінили якість представленого матеріалу та корисність для використання у педагогічній діяльності.  Всі учасники семінару отримали сертифікати.

                               *****

З 5 по 13  грудня 2020 р. доктором історичних наук, професором кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету Коробченко А.А. проведено науково-методичний семінар «Розвиток дослідницької компетентності та творчих якостей школярів на уроці». Захід відбувся в режимі онлайн конференції ZOOM за участю вчителів закладів загальної середньої освіти м. Мелітополя, Мелітопольського району, Токмацького району.

Мета семінару полягала у розвитку професійної компетентності вчителів, їх мотивації до особистісного та професійного зростання.

Завдання семінару: сприяння підвищенню фахового рівня учасників семінару з питань організації уроку в сучасній школі; обговорення актуальних проблем підвищення продуктивності сучасного уроку; визначення шляхів сприяння розвитку творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей і дослідницької культури учнів як базового компоненту компетентної особистості; спонукання педагогічних працівників до самоосвіти, професійного самовдосконалення.

 Під час проведення семінару, який складався з теоретичної та практичної частин, обговорювалися такі актуальні питання як: місце дослідницької компетентності здобувачів освіти в системі ключових компетентностей; сутність технології навчання як дослідження; особливості організації дослідницької діяльності в сучасній школі, методи і прийоми розвитку дослідницьких умінь та творчих якостей учнів під час уроку; урок-дослідження як складова частина формування дослідницького типу мислення учнів.

Відбувся конструктивний обмін думками й ідеями між учасниками семінару. Намічені подальші плани наукової діяльності. Всі учасники науково-методичного семінару працювали в дружній і теплій атмосфері, в свою чергу вчителі отримали корисний досвід наукових дискусій та презентації результатів своїх досліджень.

           

                   *****

Протягом минулого тижня (30.11 – 04.12.2020 року) в режимі відео-конференції на платформі Zoom відбулися зустрічі 3-курсників з керівниками Ліцею № 19 ММР ЗО Мельник С. В., Гулаковою Л.М., Ліцею № 5 ММР ЗО Суптеля Т. О., Мелітопольської ЗОШ І –ІІІ ступенів № 6 Стрєлковою І. А., Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 ММР ЗО Прокопець К. В., Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ ст № 11 ММР ЗО Овсянниковою М. С., Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 22 ММР ЗО Яценко О. В., Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ ст № 23 ММР ЗО Тюріною О. В., Мелітопольської СШ І –ІІІ ступенів № 25 ММР ЗО Новохатньою Н. В., Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 24 ММР ЗО Гарабажій І.М. Також на зустрічі були присутні методисти від кафедри педагогіки і педагогічної майстерності: к.п.н., доцент Бєльчева Т.Ф., к.п.н., доцент Єрмак Ю. І., к.п.н., доцент Головкова М. М., д.п.н., доцент Воровка М. І., к.п.н., ст. викл. Кожевникова А. В., а також заступники деканів: к.п.н., ст. викл. Бунчук О.В., к.філ.н., доцент Коваль О. В., к.геогр.н., доцент Топалова О. І. На зустрічі було обговорено ряд організаційних та методичних питань стосовно проходження педагогічної практики в дистанційному режимі. Директори закладів освіти надали ґрунтовну консультацію щодо документації школи, науково-педагогічних проблем, розкрили специфіку контингенту учнів, сутність компетентнісного підходу в роботі вчителів. Методисти надали здобувачам рекомендації щодо планування власної практики, аналізу та конспектування переглянутих відеоуроків.

                    *****

                    *****

Доброго дня!

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка запрошує взяти участь у третьому Форумі регіонів Білорусі та України в м. Гродно, що відбудеться з 8 по 9 жовтня 2020 року на базі закладу освіти “Гродненський державний університет імені Я.Купали” (Республіка Білорусь).

На Форумі відбудеться круглий стіл “Білорусь-Україна: історія та сучасність“, формат якого передбачає можливість участі в онлайн-режимі.

Дедлайн реєстрації 1 серпня 2020 року. Реєстрація за активним посиланням тут.

Детальна інформація на сайті Міністерства освіти Республіки Білорусь.

                    *****