Федоренко Дар’я Олександрівна

Федоренко Дар’я Олександрівна
старший викладач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, кандидат педагогічних наук.

У 2011 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького зі спеціальності «Управління навчальним закладом», та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, керівника навчально-виховним закладом та його підрозділами.

З 2011 по 2015 р. навчалася в аспірантурі Мелітопольського держаного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Кандидат педагогічних наук з 2015 року. Дисертацію захистила «2» липня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (м. Умань). Тема дисертації: ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

 Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти 13 років, в т.ч. у даному навчальному закладі 13 років.