Історія кафедри соціології

В 2000 році з метою вивчення суспільної думки з суспільних, психолого-педагогічних, культурологічних, економічних, профорієнтаційних та інших питань в Мелітопольському державному педагогічному інституті було створено Лабораторію соціологічних досліджень як науковий підрозділ інституту (Наказ № 40-02 від 27.03.2000 р.). Керівником лабораторії соціологічних досліджень було призначено доцента Афанасьєву Л.В. Кадровий склад працівників лабораторії: зав. лабораторії, старший науковий співробітник, молодший науковий співробітник, інженер, соціолог. Фінансування роботи лабораторії відбувалося позабюджетне. Лабораторія здійснила ряд соціологічних досліджень на замовлення ректорату, Вченої ради інституту та структурних підрозділів Мелітопольської міської ради.

Наукові співробітники лабораторії підвищували кваліфікацію: Вища школа соціології Інституту соціології НАН України:

керівник лабораторії соціологічних досліджень доцент Афанасьєва Л.В. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 101278 від 30.01.2004 р.) з 24 листопада 2003 р. по 30 січня 2004 р. За час навчання опрацьовані такі теми: 1. Методика і техніка розробки соціологічного інструментарію

  1. Якісні методи в соціологічних дослідженнях
  2. Майстер-клас Н.В. Паніної «Технологія проведення соціологічних опитувань»;

молодший науковий співробітник Глебова Н.І. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 115874 від 24.04.2005 р.) з 22 березня 2005 р. по 24 квітня 2005 р. За час навчання опрацьовані такі теми:

  1. Соціологічне знання
  2. Культура, особистість та соціальна взаємодія. Структурні виміри суспільства
  3. ЗМІ: дослідження та медіа-планування

старший науковий співробітник Орлов А.В. брав участь у науково-практичному семінарі «OCA New Line» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 01/109 від 30.08.2009 р.) 26-27 серпня 2009 р.;

Кафедра соціології була створена в результаті розділення кафедри філософії та соціології Наказ №92-04 від 27.08.2004 р.

Кафедра соціології та Центр соціологічних досліджень має значний практичний досвід проведення фундаментальних та прикладних соціологічних досліджень і здійснює професійне соціологічне забезпечення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та місцевих проектів (дослідження найвищого рівня складності з використанням основних кількісних та якісних методів сучасної соціології).  Виконують соціологічні дослідження на замовлення структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб та відомств, громадських організацій, політичних партій тощо.

Кафедра соціології та Центр соціологічних досліджень ініціює та бере участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах, семінарах-практикумах, тренінгах щодо обговорення нагальних проблем суспільно-політичного та економічного розвитку міста, регіону та України.

В 2015 році лабораторію соціологічних досліджень реорганізували у Центр соціологічних досліджень Наказ №10-01 від 28.01.2015 р.

За роки існування кафедри працювали такі видатні українські науковці як Шкода В.В., Катаєв С.Л., Позднякова-Кирб’ятьєва Е.Г., Малахова Ж.Д.