Історія кафедри соціології

У 2004 році у зв‘язку з ліцензуванням спеціальності «Соціологія», «Менеджмент організацій», «Економічна кібернетика» було створено економічний факультет, структурними підрозділами якого стали кафедри соціології, філософії та економіки. Кафедру соціології очолила кандидат філософських наук, доцент Афанасьєва Л.В. З 2007 року завідуючим кафедри соціології є доктор філософських наук, професор Шкода В.В., з 2012 року – доктор соціологічних наук, професор Катаєв С.Л.

У 2013 році кафедра входить до складу факультету інформатики, математики та економіки і здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами «Соціологія» рівня вищої освіти «бакалавр» та «Соціологія муніципальної політики» рівня вищої освіти «магістр»

Кафедра соціології має значний практичний досвід проведення фундаментальних та прикладних соціологічних досліджень і здійснює професійне соціологічне забезпечення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та місцевих проектів (дослідження найвищого рівня складності з використанням основних кількісних та якісних методів сучасної соціології).  Виконують соціологічні дослідження на замовлення структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб та відомств, громадських організацій, політичних партій тощо.

Ініціює та бере участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах, семінарах-практикумах, тренінгах щодо обговорення нагальних проблем суспільно-політичного та економічного розвитку міста, регіону та України.

Напрямки діяльності:

1. Проведення фундаментальних, прикладних та маркетингових досліджень.

2. Створення банку соціологічних даних з метою забезпечення адміністративних органів науково обґрунтованою соціологічною інформацією;

3. Надання оперативної, регулярної соціологічної інформації для підвищення ефективності управлінських рішень, що приймаються;

4. Проведення науково-дослідних та практичних робіт, створення на їхній базі нових інформаційних, наукових технологій і їх впровадження;

5. Надання консалтингових послуг.

6. Здійснення моніторингу громадської думки населення.

7. Надання послуг з організації та проведення різноманітних науково-організаційних, навчальних та інформаційно-рекламних заходів (конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, ділові зустрічі тощо).

8. Висвітлення результатів соціологічних досліджень в засобах масової інформації.