Наукова діяльність кафедри соціології

З 2013 р. по 2016 р. кафедрою опрацьована науково-дослідна тема «Заклади освіти у соціальному середовищі міста», за результатами якої опубліковано монографію Історія, теорія та практика сучасних гуманітарних наук : колективна монографія. Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. – 390 с., відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні засади формування міжкультурної свідомості учня як потреба та необхідність», 2015, м.Мелітополь

Матеріали дослідження знайшли відображення у конкурсних роботах студентів, які зайняли призові місця на всеукраїнському конкурсі творчих робіт студентів у галузі соціології (ІІІ місце студентка В.Тома, 2015 р. Тема: «Виховна роль закладів закритого типу в процесі підготовки підлітків до суспільного життя» ХНПУ імені Г. Сковороди;  ІІ місце студентка А.Кузнецова, 2016 р. ХНПУ імені Г. Сковороди Тема: «Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір»)

Кафедра соціології спільно з місцевими установами має багато напрацювань з європейськими інституціями з програми Ради Європи «Інтеркультурні міста». Саме тому з 2017 року ведеться робота  над науково-дослідною темою «Соціокультурне середовище міста як синтез розвитку соціальної та культурної сфер життєдіяльності міської спільноти», в межах якої був проведений всеукраїнський форум «Мелітополь інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу». Напрацьований матеріал знайшов відображення у фахових та міжнародних публікаціях викладачів,конкурсних роботах студентів у галузі соціології (ІІІ місце студентка В.Павленко, 2017 р., ХНПУ імені Г. Сковороди Тема «Інтеркультурність як чинник формування соціокультурного капіталу міста)

Проектна діяльність кафедри здійснюється на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях:

З 2011 по 2013 р.р. кафедри брала участь у проекті Темпус ІV “Розробка регіональних міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишніго середовища” (516911- TEMPUS- 1- 2011- 1- DETEMPUS- JPCR Developmen of Regional Interdisciplinary Post- Graduate Energy and Environme ntal Law Stydies), результатом якого є видання посібника: Енергетичне право: європейський досвід та українські практики. Навчально-методичний посібник.  – Київ, 2015. – 208 с.

Кафедра є учасником дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації» в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області на 2014-2019 роки (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 1447 від 05.12.2014 р.).  В межах теми були проведені моніторингові дослідження «Готовність старшокласників до міжкультурної комунікації  у навчально-виховному середовищі Мелітополя: результати моніторингового дослідження 2016-2018 р.р). та  «Міжкультурна комунікація у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх навчальних закладів. Соціометрія простору учнівської взаємодії» (2018).

Кафедра здійснює соціологічний супровід проектів:

 • Реалізація «Плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 р.р.»;
 • Картування громад як інструмент для впровадження політики «місто, що навчається» на прикладі міста Мелітополя Запорізької області» у рамках проекту «Містки громадської активності», що фінансується Європейським Союзом, Національним фондом на підтримку демократії та Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні» (2017 р.)
 • Перетворення публічних бібліотек Мелітополя в інформаційно-дозвіллєві центри очима містян (2017 р.);
 • Інтеркультурний фьюжн «Модна кухня» (2017 р.).

«Бюджет участі Мелітополя очима мешканців міста» у рамках Проекту «Громадський бюджет на сході України – інтеграція заради розвитку», який реалізується Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ (2018 р.).

Кафедра має практичний досвід співпраці з Інститутом соціології Національної Академії наук України, Всеукраїнською соціологічною службою, виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради, Мелітопольським краєзнавчим музеєм, Централізованою мережою бібліотек міста тощо.

Плідно співпрацює зі структурними підрозділами МДПУ ім. Б.Хмельницького щодо питань науково-методичної та науково-дослідницької діяльності: кафедрами екології і зоології, ботаніки і садово-паркового господарства, соціальної педагогіки і дошкільної освіти, загальної психології, практичної психології, інформатики і кібернетики, математики і фізики, географії України та краєзнавства, історії та правознавства, лабораторією комплексного краєзнавства, екологічної освіти і сталого розвитку, центром Болгаристики, екологічним центром «Еколайн» тощо. Це знайшло відображення у фундаментальному дослідженні при підтримці Міністерства освіти та науки України «Дослідження особливостей етнокультурного та географічного чинників Східної Таврії у національному розвитку України» та у виданні спільних монографій:

 • Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. Монографія. Мелітополь: МДПУ ім.Б.Хмельницького, К.,Міленіум, 2014.-320 с.
 • Соціальні дисфункції сучасного українського суспільства. Монографія /За ред..С.Л.Катаєва. Запоріжжя, 2016. 264 с.
 • Соціальна компетентність фахівців водного транспорту: соціологічне дослідження Монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018.-391 с.
 • Соціокультурні та освітні процеси у Запорізькому Приазов’ї: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / За ред. Л.В. Афанасьєвої, В.В. Молодиченка, В.В. Нечипоренко – Запоріжжя: Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2013. – 608 с
 • Храмы этноконфессиональной Мелитопольщины: воспоминания сквозь столетия Монографія. Мелітополь: МДПУ ім.Б.Хмельницького, К.,Міленіум, 2014.-190 с
 • – Етнокультурні процеси в Запорізькому краї у XIX-XX ст. – Мелітополь: „Скрипторий”, 2001. – 176 с.
 • – Етнокультурні та етноантропологічні чинники в регіональному контексті: на прикладі історії Запорізького краю XIX-XX ст Мелітополь: „Скрипторий”, 2002. – 196 с.
 • – Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я. Монографія / за загал. ред. Афанасьєвої Л.В., Крилова М.В. – Запоріжжя: Обласна державна адміністрація; Мелітополь: МДПУ; Сімферополь: Таврія, 2004. – 276с.
 • – Етносоціальне буття народів Запорізького Приазов’я в геокультурному контексті” Монографія / за загал. ред. Аносова І.П., Афанасьєвої Л.В., Крилова М.В., Пригаро М.В. – Запоріжжя: обласна державна адміністрація; Мелітополь, МДПУ, 2006. – 296 с.
 • – Етносфера народів Північної Таврії у світоглядно-ментальному вимірі та народній творчості Монографія / За заг.ред. Аносова І.П., Афанасьєвої Л.В., Троїцької Т.С. – Мелітополь, МДПУ, 2006. – 242 с.

З жовтня 2011 року при Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького співробітниками кафедри  створено Центр трансферу технологій з метою сприяння розвитку інноваційної діяльності в університеті та регіоні, створенню умов ефективної взаємодії університету з промисловістю, бізнесом, ЗМІ та громадськістю; трансферу прогресивних, інноваційних розробок і технологій на регіональний, всеукраїнський та міжнародний ринки через мережу університетів-партнерів (Королівський технологічний університет (Стокгольм, Швеція), Otto-von-Guericke UniversitätMagdeburg (Магдебург, Німеччина), Університет Аліканте (Аліканте, Іспанія), WorldUniversityServiceAustrianCommittee, Austria (Всемирныйуниверсите тсервиса, Австрия) згідно офіційних листів-підтримки).

При кафедрі успішно функціонує Центр соціологічних досліджень МДПУ імені Богдана Хмельницького – структурний підрозділ Всеукраїнської соціологічної служби, що має багаторічний практичний досвід проведення фундаментальних та прикладних соціологічних досліджень, здійснює професійний соціологічний супровід міжнародних, всеукраїнських, регіональних та місцевих проектів. Центр забезпечує високоякісну навчальну та виробничу практику студентів, поєднуючи науково-дослідну роботу з навчальним процесом, виконує соціологічні дослідження за запитами  структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб та відомств, громадських організацій, політичних партій тощо.

При кафедрі соціології впродовж 15 років активно функціонує  студентський науковий гурток «Соціологос», в рамках якого ведеться підготовка членів наукового гуртка до участі у Всеукраїнських конкурсах (зайняті ІІ,ІІІ місця з соціології, гендерних досліджень і політичних наук), олімпіадах, конференціях. Кафедра координує проведення міських соціальних акцій та флеш-мобів: Всеукраїнський День Толерантності, Всесвітній День Гідності, День Соборності, соціально-мистецькаакція «Ковдра інтеркультурності» та багатьох інших заходів з реалізації молодіжних ініціатив та розвитку громадського молодіжного руху. Створені соціальні ролики («Новорічні бджілки від Медового міста для солдатів АТО», «Я другой-пожми мне руки»).З метою проведення активної громадської діяльності студентами соціологами створено громадську організацію «CommunityPlus»https://www.facebook.com/groups/mel.communityplus/

Робоче засідання гуртка «Соціологос»