Освітній процес

Головними документами, що визначають зміст підготовки студентів соціологів є навчальні плани спеціальності 054 Соціологія з освітньо-професійної програми «Соціологія» рівня вищої освіти «бакалавр» та з освітньо-професійної програми «Соціологія муніципальної політики» рівня вищої освіти «магістр». Документи відображають соціальне замовлення на підготовку фахівців соціологів з урахуванням аналізу професійної  діяльності, вимог  до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників.

Випускники отримують кваліфікацію:

Бакалавр соціології

Магістр соціології за спеціалізацією (Соціологія муніципальної політики)

Працевлаштування випускників:

2442.2 Соціолог

2446.2 Соціальний аудитор

2419.3 Спеціаліст державної служби

2442.1 Молодший науковий співробітник (соціологія)

2442.1 Молодший науковий співробітник-консультант (соціологія)

1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері

1475.4 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю

2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях)

2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань

2433.2 Аналітик консолідованої інформації

Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці (Administration Professionals, Sales, Marketing and Public Relations Professionals, Social and Religious Professionals)

Основні навчально-методичні праці кафедри:

1. Методи збору, аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації. Навчально-методичний посібник. Видання третє, перероблене і доповнене. – Запоріжжя: Вид-во комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради, 2015.

2. Пізнавальні технології в соціології. Навчальний посібник. Запоріжжя: Видавництво комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради, 2015

3. Соціологія міста і села. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015.

4. Теорія причинності в соціології. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015.

5. Галузеві та спеціальні соціології: Підручник. Запоріжжя, Жовті Води: «Просвіта», 2014

6. Чинники успішного працевлаштування за фахом. Навчальний посібник. Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2014.

7. Енергетичне право: європейський досвід та українські практики. Навчально-методичний посібник. – Київ, 2015.