Центр соціологічних досліджень при кафедрі соціології МДПУ імені Богдана Хмельницького

Центр соціологічних досліджень МДПУ імені Богдана Хмельницького є структурним підрозділом Всеукраїнської соціологічної служби, має значний багаторічний (більше 15 років) практичний досвід проведення фундаментальних та прикладних соціологічних досліджень і здійснює професійне соціологічне забезпечення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та місцевих проектів (дослідження найвищого рівня складності з використанням основних кількісних та якісних методів сучасної соціології).  Виконує соціологічні дослідження на замовлення структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб та відомств, громадських організацій, політичних партій тощо.

Ініціює та бере участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах, семінарах-практикумах, тренінгах щодо обговорення нагальних проблем суспільно-політичного, соціально-культурного та економічного розвитку міста, регіону та України.

Надає послуги соціологічного супроводу у розробці і втіленні різноманітних соціальних, громадських і комерційних та інших проектів для державних установ, закладів, служб і відомств, підприємств різної форми власності, громадських організацій та приватних осіб.

Надає науково обґрунтовані соціологічні дані для професійної діяльності структурним підрозділам та органам виконавчої влади, засобам масової інформації,  комерційним структурам, громадським організаціям тощо;

Напрямки діяльності:

1. Проведення фундаментальних, прикладних та маркетингових досліджень.

2. Створення банку соціологічнихданих з метою забезпечення адміністративних органів науково обґрунтованою соціологічною інформацією;

3. Надання оперативної, регулярної соціологічної інформації для підвищення ефективності управлінських рішень, щоприймаються;

4. Проведення науково-дослідних та практичних робіт, створення на їхній базі нових інформаційних, наукових технологій і їх впровадження;

5. Надання консалтингових послуг.

6. Здійснення моніторингу громадської думки населення.

7. Надання послуг з організації та проведення різноманітних науково-організаційних, навчальних та інформаційно-рекламних заходів (конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, ділові зустрічі тощо).

8. Висвітлення результатів соціологічних досліджень в засобах масової інформації.