Соціальний супровід та проектна діяльність

ПЛАН РОБОТИ ЦЕНТРУ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

МДПУ ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

Участь Центру соціологічних досліджень в співпраці з виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області

 • Учасники робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2030 року (робота згідно затвердженого Плану заходів з розробки Стратегії розвитку міста Мелітополя та Плану її реалізації) (Розпорядження міського голови 29.08. 2018, № 395-р) https://mlt.gov.ua/
 • Учасники робочої групи з розробки Плану реалізації Маркетингової стратегії міста Мелітополя на 2020 рік (Розпорядження міського голови від 14.01.2020, № 15-р.) https://mlt.gov.ua/
 • Учасники робочої групи Координаційної ради представників національно-культурних товариств при виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради Запорізької області (28.02. 2018 р., № 121-р.; 07.11. 2019, № 466-р) https://mlt.gov.ua/
 • Учасники робочої групи з моніторингу виконання міської моделі міжкультурної інтеграції «План міжкультурної інтеграції міста Мелітополя до 2019 року», «План міжкультурної інтеграції міста Мелітополя до 2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р.,  2020 року» (Розпорядження міського голови від 24. 10. 2016 № 697, від 07.02. 2017 р., 13.02. 2020 року) https://mlt.gov.ua/

Соціологічні дослідження та проектна діяльність

 • Анкетне опитування науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо якості існуючої в університеті бально-накопичувальної системи оцінювання  «Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання очима студентів та викладачів» (лютий- березень 2020 р.)
 • Організація збору і обробки даних онлайн-опитування, з використанням анкети для самозаповнення у Google Формі в рамках участі у програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» Intercultural cities programme (ICC) (https://www.coe.int/en/web/interculturalcities) https://drive.google.com/d rive/u/0/my-drive (2019 рік)
 • Соціологічне дослідження «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації» згідно програми ІУ етапу дослідно-експериментальної роботи для виявлення рівнів сформованості міжкультурної толерантності в закладах освіти міста ( на замовлення Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України) (Наказ № 22.1 / 10-744 від 04.03. 2019 р.)
 • Моніторингове дослідження «Готовність старшокласників до міжкультурної комунікації  у навчально-виховному середовищі Мелітополя» в рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області на 2014-2019 роки». (Наказ Міністерства освіти і науки України №1447 від 05.12.2014 р., березень 2018 р.).
 • Соціологічне дослідження «Картування громад як інструмент для впровадження політики» місто, що навчається», на прикладі міста Мелітополя Запорізької області» Розробка Дорожньої карти сприяння організації навчання мелітопольців упродовж життя (на замовлення громадської організації «Мелітопольська волонтерська група «Патріот» та Благодійного фонду «Шкільне джерело життя» 

Підвищення професійної майстерності

 • Проведення 2 воркшопів для активістів та активісток з усієї України та Луганської, Івано-Франківської областей, зокрема, в якості провідного експерта у сфері партисипативного дослідження та картування громади в реалізації проету Молодіжної громадської організації «СТАН» “Діалог та активізація громадян” за підтримки National Endowment for Democracy (США) (2018-2019 рр.) (Афанасьєва Л.В.)
 • Учасники тренінгу програми Британської Ради «Активні громадяни» (березень, 2019)
 • Учасники школи модераторів Проекту «Муніципальний менеджмент житлових районів м. Мелітополя» (співробітники Центру) (квітень 2019 р.)

Навчальна практика студентів соціологів

Базою проходження навчальної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є Центр соціологічних досліджень МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Тематика навчальних практик 516 групи (2019 рік)

Тема  «Освіта впродовж життя очима мелітопольської громади»

Афанасьєв Михайло

Гаврилюк Вікторія

Дмитрієнко Заміра

Добрєва Анастасія

Звєрєва Ольга 

Романюта Ігор 

Саєнко Юлія

Тематика навчальних практик 517 групи (2020 рік)

Жмурова Л. – Батьки про участь дітей в студіях спортивно-бальних танців.

Желева Д. – Проблема безпритульних тварин очима мелітопольців.

Назарук Х. – Ставлення студентської молоді до здорового способу життя.

Старина К. – Проблема безробіття очима мелітопольської молоді. 

Фетисова Х. – Проблема гідності в повсякденних вчинках студентської молоді.

Хлопотова Н. – Духовні та матеріальні потреби молодих людей.

Чусов М. – Ставлення молоді до жінки-лідера.

Белошевич І. – Роль християнських церков у громадському житті міста.

Гришечкін Г. – Роль футбольних фанатів в соціокультурному просторі.

Андрющенко А. – Роль туристичної компанії в задоволенні запитів клієнтів.

 

Проектна діяльність Центру:

 • «Бюджет участі Мелітополя очима мешканців міста» у рамках Проекту «Громадський бюджет на сході України – інтеграція заради розвитку», який реалізується Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ, (2018 р.);
 • Картування громад як інструмент для впровадження політики «місто, що навчається» на прикладі міста Мелітополя Запорізької області» у рамках проекту «Містки громадської активності», що фінансується Європейським Союзом, Національним фондом на підтримку демократії та Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», (2017 р.);

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1918/1/Zvit_Osvita_MLT_20173.pdf

 • Здійснення соціологічного супроводу (анкетне опитування, фокус-групове дослідження, оpen space) україно-польського міжнародного проекту «Розробка Стратегії перетворення публічних бібліотек м. Мелітополя в інформаційно-дозвіллєві центри для громадян, з урахуванням думок жителів міста” (2017 р.); http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1919/1/Zvit_svodka_biblio_21_04_172.pdf
 • Підготовка статистичних даних для наукового супроводу реалізації Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» “Intersity”

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Newsletter/newsletter29/melitopol_en.asp

 • Ініціація на рівні Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради і громадськості міста, формування методик організації роботи команд інтеграційних напрямів, підготовка методик («дорожніх карт») стратегій і технологій розробки інтеграційних напрямків, наукова координація і соціологічний супровід розроби «Плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2016 -2020 »

http://mlt.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=7898&Itemid=382  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Newsletter/newsletter40/melitopol_en.asp

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/ICCModelPubl_ru.pdf

 • Науковий і соціологічний супровід розробки «Стратегії розвитку Мелітополя 2020»

http://www.invest-melitopol.gov.ua/index.php/o-melitopole/strategyamelitopol2020

 • Науковий і соціологічний супровід розробки проекту «Культурна мапа Мелітополя» за проектом Європейського культурного фонду, Центру культурного менеджменту, Української мережі культури под. егідою Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) «Культурне мапування»

http://www.kultura.org.ua/?p=580

 • Ініціація і організація спільної роботи експертів Ради Європи і представників 11 українських міст-учасників пілотного проекту Ради Європи «Інтеркультурні міста» “Intersity” Міжнародного Форуму інтеркультурних міст «Переосмислення концепції інтеркультурного міста в контексті української дійсності в рамках програми Ради Європи и ЄС «Інтеркультурні міста»

http://mlt.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=8738&Itemid=382

 • Соціологічне опитування на замовлення Національної парламентської бібліотеки України «Книга. Читання. Бібліотека» (2015 р.)
 • Соціологічне опитування на замовлення Вінницької міської ради «Культурний та творчий простір міста Вінниця» (2015 р.)
 • «Соціально-культурний простір міста очима мелітопольців». Соціологічне дослідження на замовлення Управління стратегічного розвитку міста Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2015 р.)
 • Дослідження рівня впровадження принципів доброго врядування органом місцевого самоврядування серед громадян, представників організацій громадянського суспільства, депутатів, посадових осіб, службовців і працівників органів місцевого самоврядування (2015 р.)
 • «Громадські компетенції очима членів громадських організацій». Моніторингове соціологічне дослідження за проектом «Підвищення рівня громадських компетенцій представників громадських організацій для оптимізації діалогу із владою», на замовлення Центру освіти дорослих МДПУ ім.Б.Хмельницького (2015 р.)
 • «Ставлення городян до демонтажу пам’ятників радянського минулого». Соціологічне дослідження на замовлення Управління внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та з питань протидії, виявлення корупції та зв’язках з громадськістю Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2015 р.)
 • «Освіта дорослих: думка мелітопольців». Соціологічне дослідження на замовлення Центру освіти дорослих Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(2015 р.)
 • Громадські компетенції очима активних мелітопольців. Результати І етапу соціологічного дослідження за проектом «Підвищення рівня громадських компетенцій представників громадських організацій для оптимізації діалогу із владою» (2015 р.)
 • «Освіта дорослих: думки мелітопольців» (2015 р.)
 • «Електоральні уподобання мешканців міста Мелітополь та Мелітопольского району» (2014р.)
 • Exit-poll під час виборів депутатів Обласної ради 20 січня 2013 року (2013 р.)
 • «Мелітополь – культурне місто» (2012 р.)
 • «Мелітополь – місто ефективних власників житла» (2012 р.)
 • «Стратегія розвитку міста Мелітополя до 2020 року» (2012 р.)
 • «Електоральні уподобання мешканців міста Мелітополь» (2012 р.)
 • «Формування інтеркультурного середовища в міській громаді як засіб виховання толерантного відношення молоді до представників етнічних спільнот» (2011р.);
 • Фокус-групове дослідження «Соціально-політичні орієнтації мешканців м.Мелітополь» (2010 р.);
 • Exit-poll під час виборів до органів міського самоврядування 31 жовтня 2010 року (2010 р.);
 • «Електоральні уподобання мешканців міста на передодні виборів до органів міського самоврядування 31 жовтня 2010 року» (2010р);
 • «Стан та перспективи розвитку засобів масової інформації в місті Мелітополі» (2010 р);
 • «Особливості етнічної самосвідомості мешканців м.Мелітополь», в межах проекту «Інтеркультурні міста» (2009 р.);
 • «Особливості етнічного самоусвідомлення населення Східної Таврії та його національно-державницька орієнтація на сучасному етапі національного відродження» (2007 р.);
 • Студенти про виховні заходи в МДПУ» (2007 р.);
 • «Оцінка населенням регіону інформаційних потоків та їхній вплив на стан суспільно-політичної свідомості різних верств населення» (2006 р.);
 • «Студенти про роль студентського самоврядування в навчально-виховному процесі» (2006 р.);
 • «Реалії здорового способу життя очима студентів» (2006 р.);
 • «Роль інформаційних технологій у модернізації фахової підготовки студентів» (2006 р.).
 • “Пенсійна реформа в Україні” (2004р);
 • “Громадська оцінка соціально-економічних проблем” (2003р.);
 • «Студенти про організацію поза навчальної (гурткової) виховної роботи» (2003 р.);
 • «Викладачі кафедр хімії відносно навчально-методичної, наукової та виховної роботи на хіміко-біологічному факультеті» (2002 р.);
 • «Студенти про екологічну культуру» (2002 р.);
 • «Вільний час студентів» (2001 р.);
 • «Студенти про рівень викладання навчальних дисциплін в світі національної доктрини освіти» (2001 р.);
 • «Щодо організації та здійснення навчально- виховного процесу на заочному відділенні університету» (2000 p.);
 • «Студенти про польову практику» (2000 р).

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО- ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, КРУГЛИХ СТОЛІВ:

 • Обласний семінар «Формування у дітей навичок міжкультурної комунікації у виховному середовищі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: управлінський аспект» (2018).
 • ХУІ Форум мережі вільних місцевих політиків «Туристичний потенціал громади, як каталізатор місцевої економіки» (Інтеркультурність, як туристичний потенціал громади, на прикладі міста Мелітополь, експерт , завідувач кафедрою соціології МДПУ, радник Мелітопольського міського голови з інтеркультурної інтеграції міста) (2018).
 • Другий Всеукраїнський Форум «Мелітополь інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу» (2016)
 • Регіональний круглий стіл «Організація формування у дітей навичок міжкультурної комунікації у виховному середовищі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів» (2016).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні засади формування міжкультурної свідомості учня як потреба та необхідність» ( 2016).
 • Проведення тренінгу в рамках реалізації проекту «Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих» (2016).
 • Перший Всеукраїнський форум мерів інтеркультурних міст України за міжнародною участю «Переосмислення концепції інтеркультурного міста у контексті українського сьогодення» (2015)
 • Міжнародний молодіжний науковий форум «Глобалізація очима молоді: за й проти» (2012р.)
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мовний простір і культура комунікації» (2012р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Цінності пострадянських та європейських суспільств: діалог через кордони» (2010р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Школа та суспільство: пошуки культуротворчої парадигми освіти» (2009 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії» (2008 р.)

ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ         ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЄВА

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: +38 050 1988760, +38 0962729768

E-mail: lyudmila.csr@gmail.com