Напрямки діяльності

СОЦІОЛОГІЯ: розробка та впровадження соціологічних аналітичних
досліджень, спрямованих на аналіз мейнстримів: міждисциплінарності вищої
освіти; гуманізації та гуманітаризації вищої професійної освіти;
імплементації інноваційних компонентів у систему непереривної освіти та
впливу розвитку процесів дистанціювання в освіті; налагодженню
міждисциплінарних та міжнародних зв’язків у системі вищої освіті та каналів
академічної мобільності; динаміки ціннісних орієнтацій суспільства в
сучасних умовах постмодерного світу; репрезентації і прогнозування у
соціальній архітектурі та урбаністиці; впливу сучасних міграційних процесів
на формування соціальної і культурної ідентичності; інтеграції екологічної
політики та сталого розвитку; міжкультурної комунікації та вдосконалення
навиків інтеркультурної компетентності; дослідження впливів
глобалізованих викликів на локальні спільноти, групи і ідентичності;
впровадження механізмів демократичної участі; розвитку і взаємодії
територіальних, економічних, соціокультурних громад і спільнот.