Освітній процес

Головними документами, що визначають зміст підготовки студентів соціологів, є навчальні плани спеціальності 054 Соціологія з освітньо-професійної програми «Соціологія» рівня вищої освіти «бакалавр» та з освітньо-професійної програми «Соціологія муніципальної політики» рівня вищої освіти «магістр». Документи відображають соціальне замовлення на підготовку фахівців соціологів з урахуванням аналізу професійної  діяльності, вимог  до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників.

Випускники отримують кваліфікацію:

Бакалавр соціології

Магістр соціології за спеціалізацією (Соціологія муніципальної політики)

Працевлаштування випускників:

2442.2 Соціолог

2446.2 Соціальний аудитор

2419.3 Спеціаліст державної служби

2442.1 Молодший науковий співробітник (соціологія)

2442.1 Молодший науковий співробітник-консультант (соціологія)

1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері

1475.4 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю

2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях)

2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань

2433.2 Аналітик консолідованої інформації

Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці (Administration Professionals, Sales, Marketing and Public Relations Professionals, Social and Religious Professionals)

Освітньо-професійна програма Соціологія (2019 р.)

Навчальний план 2019

Силабуси освітньої програми Соціологія

Силабуси освітньої програми  Соціологія муніціпальної політики 

ТЕМИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ НА 2019-2020 н.р.

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ НА 2020-2021 н.р

Методична допомога

Питання ДЕК 516-і група

Результати анкетного опитування серед здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія щодо якості освітнього процесу (листопад 2019 р.)

Анкета щодо рівня сформованості ключових компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія 

Результати моніторингу щодо рівня сформованості ключових компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія 

Результати анкетного опитування серед здобувачів вищої освіти спеціальності 054 Соціологія щодо якості освітнього процесу (листопад 2018 р.)

Показники оцінки якості бально-накопичувальної системи оцінювання знань                     (лютий 2020 р.)

Затребуваність випусників-соціологів на ринку праці очима роботодавців та стейкхолдерів (2019-2020 р.)

Онлайн-опитування студентів щодо покращення дистанційного навчання                         (березень 2020 р.)