Букрєєва Ірина Вікторівна

Доцент, кандидат філософських наук, гарант освітньо-професійної програми “Соціологія муніціпальної політики” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Старша наукова співробітниця Центру соціологічних досліджень МДПУ

Член САУ (членський квиток №1386)

Закінчила: Харківський державний університет, 1996.

Авторка і співавторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:

-громадянська та політична культура

-соціальний капітал міста

-сучасні стратегії і практики міжкультурної взаємодії

-зміни форм і ролі соціологічної рефлексії понятійно-категоріального апарату соціології

-медіаосвіта та інфо-медійна грамотність

Стажування:

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк, Україна, 2017 р.)

Проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси (2019-2021 р. р.)

  • Тренінгова програма з інфо-медійної грамотності у загальному обсязі 20 годин. 6-8 жовтня 2019 р. Київ;
  • Зимова школа з інфо-медійної грамотності. 27-31 січня 2019 р. м.Чернігів. Загальний обсяг навчання 40 годин.

Тренінг підготовки фасилітаторів за програмою “Активні громадяни” Active Citizens Ukraine Британської Ради у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку. 03-07 червня 2019 р. Чернігів.

 

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar

НАЗВАНИЕ
ПРОЦИТИРОВАНО
ГОД
Особенности этнической толерантности молодежи в контексте украинского регионального поликультурного социума

ЛВ АФАНАСЬЕВА, ИВ БУКРЕЕВА, ЛФ ГЛИНСКАЯ, АВ ОРЛОВ
Социологические исследования, 52-58
9 2013
Громадянська активність української студентської молоді: особливості виявлення та тенденції розвитку

І Букрєєва
Соціологічні студії, 77-82
5 2013
Консолідаційна роль церкви в поліетнічному середовищі міста

ЛФ Глинська, ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва
Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченко 1 (20 …
1 2018
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПОЛІЕТНІЧНОМУ СЕРЕДОВІЩІ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ

І Букрєєва
Сучасна українська нація: мова, історія, культура [Текст]: матеріали науково …
1 2016
Толерантність як світоглядна компонента виховання учнівської молоді

І Букрєєва, О Ченцов
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …
1 2016
Регіональні чинники менталітету в контексті системної трансформації українського суспільства (на прикладі Мелітополя)

ІВ Букрєєва
Наукові праці. Соціологія 258 (246), 162-168
1 2015
Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья

ВВ Молодыченко, ЛВ Афанасьева, ИВ Букреева, АВ Орлов, ЕГ Хомчак
МГПУ им. Б. Хмельницкого, Миллениум
1 2014
Громадянська активність студентської молоді як сфера прояву людиномірності

І Букрєєва
Versus, 69-73
1 2013
Особливості політичної культури сучасної молоді: до постановки проблеми

І Букрєєва
Українознавчий альманах, 20-24
1 2012
Повсякденність як джерело соціального капіталу міста

ІВ Букрєєва
Габітус, 54-58
2019
Роль громадянської активності у формуванні соціального капіталу міста

ІВ Букрєєва
Українознавчий альманах, 24-29
2019
Підготовка підсумкових документів дослідження: навч.-метод. посіб.

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана …
2019
Особливості накопичення соціокультурного капіталу поліетнічного міста

ІВ Букрєєва
Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних …
2019
Волонтерство як вид соціального партнерства

ІВ Букрєєва, ОМ Ченцов
Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація …
2019
Дозвіллєві практики як соціокультурне явище

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, ЮВ Яковлева
Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація …
2019
Міжкультурна комунікація у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх навчальних закладів. Соціометрія простору учнівської взаємодії

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2018
СОЦІОКУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК РЕФЕРЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МІСТА

Л Афанасьєва, І Букрєєва
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР МІ Обушний, д-р політ. наук, проф. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
2017
Преобразование публичных библиотек Мелитополя в информационно-досуговые центры глазами горожан: результаты социологического исследования

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2017
Картування громад як інструмент для впровадження політики” Місто, що навчається”: результати соціологічного дослідження

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2017
Інтеркультурність як соціокультурний капітал міста: витоки, сутність, перспективи

І Букрєєва
2017
Высшее образование как система формирования культурного капитала студентов

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва
Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы …
2016
Інтеркультурність як чинник формування соціокультурного капіталу міста

ІВ Букрєєва, В Павленко
Соціологічні студії 2 (9), 64-69
2016
План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 рр.

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська
Мелітопольська міська рада, Мелітополь
2016
Особливості регіонального менталітету в контексті становлення української політичної нації (на прикладі Мелітополя)

І Букрєєва
Соціологічні студії. Науково-практичний журнал 1 (6), 46-51
2015
Громадянсько-політична ідентичність як основа формування політичної нації в Україні

ІВ Букрєєва
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
2014
Особливості міжетнічної толерантності учнівської молоді в умовах полікультурного міста (на прикладі загальноосвітніх шкіл Мелітополя)

І Букрєєва, А Орлов
Українознавчий альманах, 97-102
2014
Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов’я: проблеми, пошуки та перспективи

ОС Арабаджі, ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, …
Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного …
2013
Українська національна ідея: проблеми пошуку ідеологічних засад

І Букрєєва
Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи
2013
Особливості соціально-політичних орієнтацій сучасної студентської молоді

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва
Соціологічні студії, 93-97
2012
Регіональні особливості політичної культури української молоді (на прикладі м. Мелітополь)

ІВ Букрєєва
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
2012
Ґендерна диференціація етнічної ідентичності та національної дистанції у полікультурному середовищі

І Букрєєва, А Орлов
Українознавчий альманах, 25-29
2010
Геокультурний простір як середовище міжетнічної взаємодії народів Запорізького Приазов’я

Л Афанасьєва, І Букрєєва
Українознавчий альманах, 102-104
2009
РОЗДІЛ І. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

ІВ Букрєєва, ЛФ Глинська, ОД Москвич
Афанасьєва Людмила. Вплив гендерних

І Букрєєва, О Волков, Н Глебова, Л Глинська, І Грабовська, Л Надя, …