Глебова Наталя Іванівна

Доцент, доктор соціологічних наук, гарант освітньо-професійної програми “Соціологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Старша наукова співробітниця Центру соціологічних досліджень МДПУ

Член САУ (членський квиток №1391)

Закінчила: Мелітопольський державний педагогічний університет, 2002 р.

Авторка і співавторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:

-соціологія освіти, соціологія професійних груп

-морська соціологія

-дослідження соціальної компетентності

-соціальні події

-процеси, зв’язки, явища,  які відбуваються в етнічно маркованому соціальному просторі.

Стажування:

Серія методичних семінарів сектору історії і теорії, відділу історії, теорії і методології Інституту соціології НАН України, (м.Київ, Україна, 2010 р.)

Західно-Фінляндський коледж (м.Гуйтінен, Фінляндія, 2016 р.)

Міжнародний університет Шиллера (м.Париж, Франція, 2017 р.).

 

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar

НАЗВАНИЕ
ПРОЦИТИРОВАНО
ГОД
Social competency of the professional groups of water transport experts: constitualization of a sociological research

НІ Глебова
European political and law discourse, 239-251
3 2018
Довіра як індикатор комунікативного стану суспільства

Н Глебова
Соціологічні студії. Науково-практичний журнал 1 (6), 16-22
3 2015
Соціальна, національна, етнічна ідентичність: вітчизняний досвід

Н Глебова
Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер …
3 2012
Формування свободи й відкритості в глобальному інформаційному просторі

НІ Глебова
Соціологічні студії 2 (3), 22-27
2 2013
Продукування етнокультурних ідентичностей спільнот Північного Приазов’я

НІ Глебова
[спец. 22.00. 01 Теорія та історія соціології]. Київ, 2010
2
Підходи та структура соціологічного дослідження соціальної компетентності: на прикладі дослідження фахівців водного транспорту

НІ Глебова
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 147-167
1 2018
Соціальна компетентність як складова формування професіоналізму фахівців водного транспорту в умовах неперервної освіти

НІ Глебова
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …
1 2016
Засади дослідження соціокультурного феномену людини моря в контексті соціологічних практик

НІ Глебова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія …
1 2016
Формування культури суспільної довіри: освітній вимір

НІ Глебова
Грані 1 (129), 92-98
1 2016
Міждисциплінарний дискурс дослідження потенціалу сучасних культурних практик

Н Глебова
Versus, 25-31
1 2015
Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум

ЛВ Афанасьєва, НІ Глебова
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 82-89
1 2014
Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності в контексті гармонізації українського освітнього простору

Л Афанасьєва, Н Глєбова
Українознавчий альманах, 79-85
1 2014
Соціокультурні комунікаційні аспекти соціалізації: теоретико-методологічний контекст

Н Глебова
Versus, 78-82
1 2013
Етнокультурні процеси: інтеграційний аспект

Н Глебова
Українознавчий альманах, 36-40
1 2012
Концепція етнокультурного простору: теоретико-методологічні підходи

НІ Глебова
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …
1 2012
Мелітополь як інтеркультурна скарбниця Запорізького краю

Н Глебова
2019
Підготовка підсумкових документів дослідження: навч.-метод. посіб.

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана …
2019
Особливості діагностики соціальної компетентності професійної групи фахівців водного транспорту

НІ Глебова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 226-230
2019
Культурна спадщина менонітів міста Молочанськ як ресурс розвитку туристичної галузі Запорізького Приазов’я

НІ Глебова, АВ Орлов, ЄО Марченко
Соціологічні студії, 115-122
2019
Емпірична репрезентація культурно-дозвіллєвих практик Мелітополя

НІ Глебова, ЛФ Глинська, В Гаврилюк
Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація …
2019
Social competency of water transport specialists: a phenomenological aspect

NI Glebova
Grani 21 (9), 13-22
2018
Соціологічне дослідження соціальної компетентності фахівців водного транспорту в контекстах завдань галузевої професійної освіти

NI Glebova
Grani 21 (3), 25-32
2018
Концептуалізація соціологічного дослідження феномену соціальної компетентності фахівців водного транспорту

НІ Глебова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 7-14
2018
Соціальна компетентність фахівців водного транспорту: феноменологічний аспект

НІ Глебова
Грані 21 (9), 13-22
2018
Професійно-соціальна компетентність майбутніх фахівців водного транспорту (соціологічне дослідження)

НІ Глебова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 84-94
2018
Соціальна компетентність майбутнього галузевого фахівця в соціально-суб’єктному соціологічному дискурсі

НІ Глебова
Габітус, 40-45
2018
Інтегративні аспекти соціологічного дослідження соціальної компетентності фахівців

НІ Глебова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 73-81
2018
Соціологічні аспекти дослідження соціальної компетентності фахівців водного транспорту в контексті галузевих вимог і специфіки ринку праці

НІ Глебова
Габітус, 21-25
2018
Соціальна компетентність майбутніх фахівців водного транспорту в соціологічних вимірах

НІ Глебова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 144-154
2018
Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи

СМ Дубяга, ВВ Чорна, ІО Яковенко
ФОП Однорог ТВ
2018
СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ ЦІЛЕПОКЛАДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ОСВІТИ

Н Глебова
Р68 Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали, 36
2018
Стратегічна дорожня карта щодо впровадження політики” Місто, що навчається”

Л Афанасьєва, І Єфименко, А Орлов
PA Wizard
2018
Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р.

ОС Арабаджи, ЛВ Афанасьєва, НІ Глебова
МДПУ імені Богдана Хмельницького
2018
СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК СУБ’ЄКТНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

НІ Глебова
О 75 Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції …
2018
Міжкультурна комунікація у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх навчальних закладів. Соціометрія простору учнівської взаємодії

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2018
Преобразование публичных библиотек Мелитополя в информационно-досуговые центры глазами горожан: результаты социологического исследования

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2017
Картування громад як інструмент для впровадження політики” Місто, що навчається”: результати соціологічного дослідження

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2017
Соціальна компетентність: соціологічні аспекти дослідження чинників успішної колективної професійної діяльності

НІ Глебова
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2017
Методологічні засади моделювання супроводу процесу становлення соціальної компетентності галузевого фахівця в процесі професійної освіти: міждисциплінарний дискурс

НІ Глебова
WORLD SCIENCE 8 (24), 57-65
2017
План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 рр.

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська
Мелітопольська міська рада, Мелітополь
2016
Людина моря в українських контекстах як предмет соціологічного дискурсу

НІ Глебова
Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки, 9-19
2016
Formation of culture public trust: educational dimension

НІ Глебова
Грані 19 (1), 92-98
2016
Професійно-освітні чинники підготовки фахівців водного транспорту в контексті проблеми регіонального розвитку й соціальної стабільності Приморського регіону

НІ Глебова
Соціологічні студії 1 (8), 34-39
2016
Профессиональная подготовка специалиста морской специальности в современных условиях

НІ Глебова
Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы …
2016
Теоретичні аспекти дослідження формування професійної освіти в контексті розвитку соціокультурних систем

НІ Глебова
Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація, 43-45
2016
Стратегії поведінки в залежності віж рівня довіри: гендерний аспект

НІ Глебова
Гендер і євроінтеграційні прагнення України, 52-55
2016
Реклама як відображення соціальних змін в українському суспільстві на прикладі молоді м. Мелітополь

М Миронова
Українознавчий альманах, 67-70
2015
Соціологічний дискурс вивчення комунікативно-адаптаційних чинників розвитку особистості

НІ Глебова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
2015
PERSONAL ASPECTS OF ADAPTATION AS SECONDARY SOCIALIZATION OF ADULT POPULATION OF UKRAINE.

NI Glebova
Topical Issues of Humanities & Social Sciences 37 (4)
2014
Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум

НІ Глебова, ЛВ Афанасьєва
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 82-89
2014
Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов’я: проблеми, пошуки та перспективи

ОС Арабаджі, ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, …
Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного …
2013
Вплив глобалізаційних процесів на етнокультурні ідентичності в сучасному вимірі

НІ Глебова
Соціологічні студії, 22-28
2012
Багаєва ТЛ–кандидат соціологічних наук, докторант кафедри га-лезевої соціології, Київський національний університет імені Тараса Шев-ченка. Батюк АМ–кандидат соціологічних …

МП Бліхар, НІ Варга, НІ Глебова, АА Гоць, НВ Дзюба, ЛА Дідик, …
ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, 2016, ВИП. 12

П Могили
Ашурбеков Аскад–кандидат соціологічних наук, експерт з децентралі-зації програми «U-LEAD з Європою». Байдак Тетяна Михайлівна–кандидат соціологічних наук, доцент, до-цент …

ВО Болотова, ОС Гераськіна, НІ Глебова, АВ Горбачов, ЮВ Єременко, …
Максимець ВЄ Політика безпеки Словацької Республіки у контексті активізації гібридних дій Російської Федерації С. 82

НВ Дзюба, НІ Глебова, АА Согорін, КВ Настояща, АМ Фесенко, …
Байков, ЮН, Егоров, ДЕ (2002). Диагностика социальной компетентности. Результаты апробации диагностического комплекса. Журнал прикладной психологии, 6, 12–24. Безрукова, ОА …

НІ Глебова
КУЛЬТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК ПОЗИТИВНИЙ ТА НЕГАТИВНИЙ ПРОЦЕС СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

НІ Глебова, ЛС Сейдалієва
Zbiór raportów naukowych., 107
Соціологічі студії: Наук.-практ. журн.–Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012.-№ 1.-112 с.

НІ Глебова, НИ Глебова
Політичні науки

О Микола, Л Афанасьєва, К Рубікондо-Хованова, П Жадько, …
Афанасьєва Людмила. Вплив гендерних

І Букрєєва, О Волков, Н Глебова, Л Глинська, І Грабовська, Л Надя, …
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА

НІ ГЛЕБОВА