Глинська Людмила Федорівна

Доцент, кандидат філософських наук,

член науково-методичної комісії факультету

Старша наукова співробітниця Центру соціологічних досліджень МДПУ

Член САУ (членський квиток №1388)

Закінчила: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1988.

Авторка і співавторка понад 80 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів :

-міжкультурна взаємодія в поліетнічному середовищі міста

-місце релігії та церкви у суспільному житті

– національно-етнічні взаємовідносини в соціокультурному середовищі;
Стажування:
Класичний приватний університет, кафедра соціології та соціальної роботи, інститут журналістики та масових комунікацій, 2018 р.

 

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar

 

НАЗВАНИЕ
ПРОЦИТИРОВАНО
ГОД
Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини як чинник гармонізації культурно-освітнього простору

Л Афанасьєва
Versus, 34-40
9 2014
Особенности этнической толерантности молодежи в контексте украинского регионального поликультурного социума

ЛВ АФАНАСЬЕВА, ИВ БУКРЕЕВА, ЛФ ГЛИНСКАЯ, АВ ОРЛОВ
Социологические исследования, 52-58
9 2013
Релгійно-світоглядні уявлення народів Північного Приазов’я: діалог культур

ЛВ Афанасьева, ЛФ Глинская
Культура народов Причерноморья
3 2002
Консолідаційна роль церкви в поліетнічному середовищі міста

ІБ Людмила Глинська, Людмила Афанасьєва
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко, 36-40
1 2018
Міжпоколінні розбіжності ціннісних диспозицій у сучасному українському суспільстві

L Glynska
Українознавчий альманах 18
1 2015
Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності в контексті гармонізації українського освітнього простору

Л Афанасьєва, Н Глєбова
Українознавчий альманах, 79-85
1 2014
Міжкультурна консолідація як запорука національної єдності та стабільності в Україні

Л Глинська
Cоціологічні студії, 6-11
2018
Етномовна ситуація в поліетнічному регіоні

Л Глинська
2018
Міжкультурна комунікація у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх навчальних закладів. Соціометрія простору учнівської взаємодії

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2018
Преобразование публичных библиотек Мелитополя в информационно-досуговые центры глазами горожан: результаты социологического исследования

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2017
Картування громад як інструмент для впровадження політики” Місто, що навчається”: результати соціологічного дослідження

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов, …
Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького
2017
Виховна роль закладів закритого типу в процесі підготовки дівчат-вихованок до суспільного життя

ЛФ Глинська
Гендер і євроінтеграційні прагнення України, 21-24
2016
План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 рр.

ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська
Мелітопольська міська рада, Мелітополь
2016
Вітчизняна освіта як прояв соціокультурних розбіжностей

Л Глинська, І Денисов
Українознавчий альманах, 154-158
2014
Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов’я: проблеми, пошуки та перспективи

ОС Арабаджі, ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, …
Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного …
2013
Соціологічні підходи до аналізу освіти як методологічна основа її модернізації

Л Глинська
Соціологічні студії, 82-88
2013
Особливості соціокультурної самоідентифікації української молоді

Л Глинська
Versus, 83-86
2013
Усна історія як сфера духовної спадщини народу (з досвіду вивчення соціокультурних процесів Запорізького Приазов’я)

ЛФ Глинська
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
2012
Особливості міжетнічних взаємовідносин народів полікультурного регіону Запорізького Приазов’я

Л Глинська
Українознавчий альманах, 40-43
2012
РОЗДІЛ І. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

ІВ Букрєєва, ЛФ Глинська, ОД Москвич
Афанасьєва Людмила. Вплив гендерних

І Букрєєва, О Волков, Н Глебова, Л Глинська, І Грабовська, Л Надя, …