Ідрісов Бахтійор Алієвич

Доцент, кандидат соціологічних наук

Член САУ (членський квиток №1387)

Закінчив: Самаркандський державний університет ім. А.Навої, 1987

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць

 

Сфера наукових інтересів:

-інноваційні підходи підвищення комунікативної компетентності студентів

-гендерні аспекти стратифікації суспільства

-факторний аналіз політичних змін в переходному суспільстві

Стажування: 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Кафедра соціології.  2018 р.

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar

НАЗВАНИЕ
ПРОЦИТИРОВАНО
ГОД
Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства

Б Ідрісов
НАН України
18 2006
Педагогічні можливості формування і розвитку комунікативних компетенцій у майбутніх учителів

Б Ідрісов
Педагогіка і психологія професійної освіти, 33-41
4 2016
Визначення компонентів системної підготовки майбутнього педагога в контексті компетентнісного навчання

Б Ідрісов
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …
2 2016
Формування комунікативної компетентності студентів–майбутніх соціологів як можливості підвищення якості інтерв’ювання

Б Ідрісов
Соціологічні студії, 58-63
2 2016
Выборы 2012: вероятные источники и причины прогнозных ошибок украинских социологов

Б Идрисов
Нова парадигма, 185-194
2 2013
Электоральная культура: понятие и основные функции

Б Идрисов
Соціальні виміри суспільства.–К.: Інститут соціології НАН України, 398-405
2 2004
Комунікативна компетентність студентів-соціологів: теоретичні та методичні аспекти аналізу

Б Ідрісов
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного …
1* 2017
Коммуникативная компетентность студентов-социологов: теоретические и методические аспекты анализа

Б Идрисов
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …
1 2017
Методологічні проблеми системної підготовки студентів–майбутніх педагогів у контексті компетентнісного навчання

Б Ідрісов
Педагогіка і психологія професійної освіти, 7-16
2017
Профессиональная компетентность будущего специалиста как общеевропейская ценностная категория

БА Ідрісов
Гендер і євроінтеграційні прагнення України, 29-32
2016
Определение компонентов системной подготовки будущего педагога в контексте компетентностного обучения

Б Ідрісов
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …
2016
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ РОЗШАРУВАННЯ СУЧАСНОГО СВІТУ

Б Ідрісов
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …
2012
Типология и моделирование электоральной культуры в современном украинском обществе

Б Идрисов
Нова парадигма, 142-152
2011
Электоральная культура украинского общества: понятие и основные функции

Б Идрисов
Цінності пострадянських та європейських суспільств: діалог через кордони …