Щебликіна Зоя Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри управління та адміністрування

Досвід роботи: в університеті працює з 2010р.

Наукова інтереси: управління діяльністю машинобудівних підприємств в умовах ринкових відносин

Email: shcheblykina_zoia@mdpu.org.ua

Посилання на наукометричні бази: