Марченко Оксана Анатоліївна – завідувачка кафедри

Посада:  професор кафедри

Вчений ступінь і звання: доктор економічних наук, професор

Досвід роботи: в університеті працює з 1995р.

Наукова інтереси: cистемне управління розвитком та удосконаленням економіки підприємств, туризму й готельно-ресторанного бізнесу; впровадження інновацій, стратегій маркетингу       у діяльність; формування іміджевих брендів туристичних дестинацій і кластерів; розробка принципів, механізмів та інструментів підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання регіонів на засадах  удосконалення  інтелектуального потенціалу трудових ресурсів, інфраструктури, збереження довкілля.

Email: marchenko_oksana@mdpu.org.ua

Посилання на наукометричні бази: