Постол Анатолій Анатолійович

Посада: доцент кафедри

Вчений ступінь і звання: доктор економічних наук, доцент

Досвід роботи: в університеті працює з 2019 року.

Наукова інтереси: організаційно-економічний механізм та інструменти підвищення ефективності функціонування й розвитку підприємств агробізнесу, сільського зеленого туризму та готельно-ресторанного господарства

E-mail: postol.anatoliy.a@gmail.com

Посилання на наукометричні бази:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=1&user=sJ-IUgcAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-2985-5673

http://researcherid.com/rid/3270307