Конференції кафедри математики і фізики

Планування науково-дослідної роботи, викладачами кафедри, здійснюється згідно з напрямком роботи кафедри. На протязі навчального року викладачі кафедри приймають участь у науково-дослідній роботі студентів проблемної групи, наукових конференціях та семінарах, пишуть наукові статті у фахових  збірниках ВАК України, зарубіжних виданнях, науко-метричних виданнях.

Кафедра приймає участь у роботі Академії інженерних наук України. (Верещага В.М.)

Співробітники кафедри є членами редколегії збірника наукових праць  «Сучасні проблеми моделювання», 2 друкованих видання (Верещага В.М., Спірінцев Д.В.)

Участь у якості голови ДЕК при проведенні державної атестації в Мелітопольському інституті державного та муніципального управління «Класичного приватного університету». (Спірінцев Д.В.)

Спірінцев Д.В. отримав нагороду від в.о. ректора НТУ «ХПІ», голови галузевої конкурсної комісії А.П. Марченко, як керівник студентської наукової роботи, яка посіла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 “Прикладна геометрія, інженерна графіка” (Верещага В.М. – заступник голови, Спірінцев Д.В. – вчений секретар, Баришевський С.О. – член ради, Рубцов М.О. – член ради).

Співробітники кафедри є членами оргкомітету ХІХ міжнародної науково-практичної конференції: “Сучасні проблеми геометричного моделювання” (Верещага В.М., Спірінцев Д.В.)

Співробітники кафедри є членами оргкомітету постійно діючого всеукраїнського міжвузівського науково – практичного семінару «Сучасні проблеми геометричного моделювання»   (Верещага В.М., Спірінцев Д.В.) , 2 засідання.

Співробітники кафедри брали участь в якості членів комісії при здачі кандидатського мінімуму за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка. (Верещага В.М., Спірінцев Д.В.)

Співробітники кафедри приймали участь у оцінюванні науково-дослідних робіт учнів МАН та проведенні їх захисту на базі Запорізького національного університету в якості членів журі.(Бєльчєв П.В., Баришевський С.О., Спірінцев Д.В., Рак Л.О.)

Баришевський С.О. голова секції «Математическое моделирование реальных процессов и объектов» фізико-математичного напрямку у IX Міжнародній студентській науковій «Студенческий научный форум» – 2017 У номінації за кращу студентську роботу були нагодженні дипломами: Гончар Т., Бородай Е., Федорець Д., Радилова К., Сурженко В.

Співробітники кафедри брали участь в якості члена журі конкурсу «Кращий студентський науковий гурток» серед студентських наукових гуртків університету. (наказ №54/37-06 від 20.04.2017р.) Спірінцев Д.В.

За 2017 рік викладачі кафедри активно приймала участь у більш ніж 10 різноманітних наукових конференціях, більша частина з яких міжнародні.