Розробка та досягнення кафедри кафедри математики і фізики

Напрямок роботи пов’язаний з теорією і практикою викладання математики, а також з методичним забезпеченням, що реалізується в рамках теми кафедри “Інформаційні технології в навчальному процесі”. Мета дослідження полягає в тому, щоб теоретично обґрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити дидактичні засади впровадження інформаційних технологій в навчальний процес  вищої та загальноосвітньої школи.

Науково-дослідна робота всіх викладачів кафедри математики та фізики, проводиться за напрямком: удосконалення процесу викладання та розробки завдань для самостійного розв’язання з математичних дисциплін у школі та ВНЗ на впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, виховання творчої особистості майбутнього вчителя математики, та розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційно-методичних засад використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

В процесі роботи над індивідуальними темами викладачами розроблено комп’ютерну програму педагогічний програмний засіб «Конструктор інтерактивних плакатів», на яку отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53382 (Бєльчев П.В., Рашковський П.О., Таблер Т.І.). Також розроблено програмний продукт «Програмний засіб «Мультискрипт 1.0» («Мультискрипт») та отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56746 (Бєльчев П.В., Таблер Т.І., Бурцева О.Г.). Розроблено методичні рекомендації «Медіаосвітні технології  в роботі учителя математики» до диску «Асистент учителя. Мультимедійні технології» та отримано авторське свідоцтво № 58446 (Бєльчев П.В., Бурцева О.Г.). Отримано охоронний документ на книгу «Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика», свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68739 (Рубцов М.О.). Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Книга «Вища математика» Навчальний посібник у двох частинах », № 62633  від 23.11.2015 (Рубцов М.О.).