Атаманчук Олександр Михайлович

Атаманчук Олександр Михайлович

Посада: викладач стажист кафедри математики і фізики

Еmail: atamanchuk_oleksandr@mdpu.org.ua

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет, 2017р., вчитель математики

Наук. ступінь: Не має наукового ступеня.

Досягнення: розробник сертифікаційної програми «Застосування QR кодів для поточного оцінювання знань учнів та студентів»

Наукові інтереси: застосування інформаційних технологій в оцінюванні студентів

Основні публікації:

  1. Атаманчук О.М. Особливості адаптивного тестового контролю знань учнів. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць/ Гол.ред. Т.С. Плачинда. Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. Вип.5. С.41-46 Фахове видання.
  2. Атаманчук О.М. Дидактична компетентність майбутнього учителя математики в сучасному інформаційному середовищі. Науковий журнал. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика» Вип. 22 Т.1 2020 С.73-76. Фахове видання.

Наукометричний профіль викладача:

Google Scholar

ORCID ID