Фоменко Володимир Геннадійович

Посада: cтарший викладач кафедри математики і фізики.

Освіта: фізичний факультет Санкт-Петербурзького державного університету – магістр фізики (2011 р.), аспірантура кафедри вищої математики та математичної фізики (2014 р.)

Наукова ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Захистив кандидатську дисертацію «Динамічна обернена задача для системи типу Ламе (ВС-метод)» у дисертаційній раді Д 212.232.24 при Санкт-Петербурзькому державному університеті за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика (2016 р.).

Наукові інтереси: спектральна теорія лінійних операторів, обернені задачі математичної фізики.

Еmail: fomenko.vladymyr@gmail.com / Fomenko_Volodymyr@mspu.edu.ua

Курси, що викладає (2022-2023рр.):

  1. Математична логіка та теорія алгоритмів.
  2. Функціональній аналіз.
  3. Теорія поля.
  4. Системне програмне забезпечення.
  5. Алгоритмізація та програмування.
  6. Актуальні питання сучасної фізики.

Підвищення кваліфікації: кафедра фундаментальної математики Запорізького національного університету. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки з викладання математичних дисциплін  у закладах вищої освіти»; обсяг 180 годин – 6 кредитів ЄКТС (04.04.-19.05.2021 р.).

Професійні досягнення:

Член спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 при МДПУ імені Богдана Хмельницького для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» (2020-2021 рр.).

Член галузевої експертної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей і спеціальностей «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)» (2021 р.).

Член Mathematical Association of America (MAA), USA (MAA ID 0066607).

Основні публікації:

  1. В.Г. Фоменко. Оператор реакції системи Ламе. Складні системи і процеси, 2010. №1 (17). С.13-18. Фахове видання.