Спірінцев Дмитро Васильович – завідувач кафедри математики і фізики

Посада: завідувач кафедри математики і фізики, кандидат технічних наук, доцент.

Заступник декана з наукової роботи факультету ІМЕ.

Голова комісії з  питань академічної доброчесності та запобігання плагіату в освітній діяльності університету.

Відповідальний секретар збірки наукових праць «Сучасні проблеми моделювання», включеного до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук, категорія Б.

Член української асоціації з прикладної геометрії.

Освіта: У 1999 р. закінчив Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю механізація сільського господарства та отримав кваліфікацію інженер-механік. У 2000 р. закінчив Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю механізація сільського господарства та отримав кваліфікацію магістр.

Курси, що викладає (2019-2020рр.):

1. Дискретна математика;
2. Диференціальна геометрія;
3. Методи обчислень;
4. Лінійне програмування;
5. Проективна геометрія та методи зображень;
6. Прикладна математика;
7. Прикладна механіка.

Вчена ступінь, звання: Кандидат технічних наук, доцент

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.01.01 — Прикладна геометрія, інженерна графіка на тему: «Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів».
Наукові інтереси: прикладна математика, чисельні методи, геометричне моделювання, варіативне дискретне геометричне моделювання
Еmail: spirintsev_dmytro@mdpu.org.ua

Підвищення кваліфікації:

 • Підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти (сіідотство 12 СПК 835098 від 15 червня 2012 року)
 • Навчання в докторантурі за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка (2015-2018рр.)
 • Стажування на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського з 01.10.2019 р. по 01.05.2020 р. (наказ №3388-п від 28.10.2019 р.)

Основні публікації:

 1. Найдиш В.М., Спірінцев Д.В. Варіативна схема згущення ДПК на основі кутових параметрів з використанням додаткових умов. Праці Таврійського державного агротехнічного університету: збірник наукових праць. Вип.4. Т.35. Мелітополь: ТДАТУ, 2007. С.3-9.
 2. Найдиш А.В., Спірінцев Д.В. Застосування додаткових  умов  моделювання у методі на  основі  варіативного  формування різницевих схем  кутових  параметрів. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2011.Вип. 1, т.2. С. 150-160. [Електронний ресурс]
 3. Найдиш А.В., Спірінцев Д.В. Управління кривиною ДПК у методі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий науково-технічний збірник. Київ: КНУБА, 2011. Вип.87. С. 21-29.
 4. Спірінцев Д.В., Найдиш А.В. Методи геометричного моделювання та візуалізації цифрової моделі рельєфу. Системні технології: регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 1 (108). Дніпро, 2017. С.102-109.
 5. Спірінцев Д.В., Найдиш А.В. Представлення плоскої дискретної кривої. Вісник Херсонського національного технічного університету. Херсон: ХНТУ, 2017. Том 2, Випуск 3(62), С.327–332.
 6. Найдиш А.В., Балюба І.Г., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. Науково-методологічні основи варіативного дискретного геометричного моделювання Сучасні проблеми моделювання: збірник наукових праць. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019. Вып.13. С. 114-123.
 7. Найдиш А.В., Балюба І.Г., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. Проблема підвищення точності у варіативному дискретному геометричному моделюванні. Сучасні проблеми моделювання: збірник наукових праць . Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019. Вып.14. С. 148-155.

Навчально-методичні посібники:

 1. Спірінцев Д.В., Бєльчев П.В. Технічна механіка. Мелитополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2014. 229 с.

Наукометричний профіль викладача:  Google Scholar, ORCID