Сюсюкан Юрій Миколайович

Посада: старший викладач кафедри математики і фізики

Освіта: У 1988 р. закінчив Ростовське вище військове командно-інженерне училище Ракетний військ ім. М.І. Недєліна за спеціальністю літальні апарати та отримав кваліфікацію інженер-механік.

Курси що викладає:

1. Проективна геометрія та методи зображень;
2. Фізика;
3. Основи геофізики;
4. Теоретична фізика;
5. Фізика і біофізика.

Наукові інтереси: фізика, біофізика, проективна геометрія, використання сучасних інформаційних технологій у викладанні фізики.

Еmail: syusyukan@gmail.com

Підвищення кваліфікації: стажування на кафедрі фізики металів в Запорізькому національному університеті з 15 лютого 2018 року по 15 жовтня 2018 року (наказ № 98-к від 02.02.2018р., свідоцтво ПК №00461)

Основні публікації:

 1. Сюсюкан Ю.М. «Використання нових інформаційних методів у самостійній роботі студента із «Загальної фізики» Збірник матеріалів міжнародної інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень»
 2. Бєльчев П.В., Сюсюкан Ю.М. Формування медіаосвітньої компетентності майбутнього вчителя. Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково – практичної конференції (21 жовтня 2016 року). – Харків: DobrininV., 2016. – 191 с. С.32-36
 3. Бєльчев П.В., Сюсюкан Ю.М. «Фізичні основи енергозбереження в курсі фізики для студентів педагогічного університету» Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2017. – №1(9). – 303 с. С.33-40
 4. Луценко Ю.І., Сюсюкан Ю.М. Міжпредметні зв’язки математики з фізикою при викладанні алгебри та початків аналізу в старшій школі. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції (21 грудня 2017 р., м. Мелітополь). – Мелітополь., 2017. – 204 с. С.143-148
 5. Сюсюкан Юрій. Удосконалення викладання фізики Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (20-21 квітня 2018 р.) – Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2018. – 198 с. С.166-169.
 6. Сюсюкан Ю.М., Кравченко С. Використання адаптивних комп’ютерних тестів в навчальному процесі. Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць. – Випуск 10. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018.- 373 с. С.-299-302
 7. Сюсюкан Ю.М., Свириденко Д. Можливості організації домашньої роботи учнів в умовах інформаційного середовища. Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць. – Випуск 10. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018.- 373 с. С.302 – 306.
 8. Сюсюкан Ю.М., Зюмкіна Ю.Л. Особливості адаптивного тестового контролю знань учнів. Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць. – Випуск 11. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019.- 344 с. С.292 – 295.
 9. Сюсюкан Ю. М. Методичні основи проведення віртуального лабораторного практикуму у процесі навчання фізики старшокласників / Ю. М. Сюсюкан, Д. І. Передрій // Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 10–11 липня 2020 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – Ч. 1. – С. 74-79.
 10. Сюсюкан Ю. Розвиток інженерної компетентності на основі конструкторського мислення учнів 7-8 класів на уроках фізики. / Ю. Сюсюкан, В.Доценко // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 60. 271 с. С.126-129.
 11. Навчально методичні видання:
 12. Сюсюкан Ю.М. Методичні рекомендації для організації самостійної підготовки та проведенню лабораторних робот з дисципліни «Фізика», ч. І. Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019.

Наукометричний профіль викладача:  Google ScholarORCID