Яковенко Анастасія Сергіївна

 Посада: старший викладач кафедри математики і фізики
Освіта: У 2007 р. закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю “ПМСО. Математика” та здобула кваліфікацію вчителя математики та інформатики. З 2009 р. по 2012 р. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі обчислювальної математики факультету кібернетики.

 

 

Курси, що викладає (2019-2020рр.):

1. Теорія ймовірностей і математична статистика
2. Аналітична геометрія
3. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
4. Рівняння з частними похідними
5. Ряди Фур’є
6. Комп’ютерні технологїї в навчальному процесі

Наук. ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 — диференціальні рівняння на тему: «Асимптотичний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках».

Наукові інтереси
диференціальні рівняння на дрібно-періодичних структурах, чисельні методи, використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі, математичний фактчек
Еmail: yakovenko_as@mdpu.org.ua

Підвищення кваліфікації:

– Навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю  01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (2009 – 2012 рр.) з подальшим захистом дисертації за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння (диплом ДК 020004  від 3 квітня 2014).

– Участь в першому модулі Програми вдосконалення викладання у вищій освіті «Teaching Excellence Programme»  за підтримки посольства Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Інституту вищої освіти НАПН України  15 травня-15 червня 2020 року.

 

Основні публікації:

1. Крилова А.С. Розробка електронного підручника з «Теорії ймовірностей та математичної статистики» Студентський меридіан: Зб. наук. праць студентів. МДПУ. – Випуск 5. – Частина 1. – Мелітополь, 2006. – 176-184 с.

2. Крилова А.С. Розвиток пізнавальної активності учнів за допомогою моделюючого пакету DG. Студентський меридіан: збірник наукових праць студентів. МДПУ. – Випуск 6. – Частина 1. – Мелітополь, 2007. – 102-107 с.

3. Крилова А.С. Дослідження власних значень і функцій для довільних фрагментів сіток / А. С. Крилова, Г. В. Сандраков // Журнал обчислювальної та прикладної математики. — 2010. — № 2(101). — С. 81—96.

4. Крилова А.С. Дослідження комплекснозначних власних функцій для струнного хреста / А. С. Крилова // Таврійський вісник інформатики та математики. — 2011. — № 1. — С. 139-146.

5. Krylova A. S. Homogenization of spectral problem om small-periodic networks / A. S. Krylova, G. V. Sandrakov // Jornal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry. — 2012. — vol. 8, No. 4. — P. 336—356.

6.  Крилова А. С. Комплексні власні підпростори спектральної задачі на сітці / А. С. Крилова, Г. В. Сандраков // Журнал обчислювальної та прикладної математики. — 2012. — № 2(108). — С. 135—154.

7. Крилова А. С. Усереднення спектральної задачі на дрібно-періодичній сітці в комплекснозначному випадку / А. С. Крилова, Г. В. Сандраков // Журнал обчислювальної та прикладної математики. — 2013. — № 1(111). — С. 67—82.

Наукометричний профіль викладача: ScopusORCIDGoogle Scholar