Академічна доброчесність

Положення про академічну доброчесність

Кодекс академічної доброчесності

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності

Програма перевірки на плагіат Anti-Plagiarism (демо-версія для здобувачів)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки академічної доброчесності (В. Бахрушин, Є. Ніколаєв)

Створення університетської системи забезпечення академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми (з сайту НАЗЯВО)

Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу (Шліхта Н., Шліхта І.) (з сайту НАЗЯВО)

Про соціальну модель плагіату (д-р Майк Редді та Вікторія Джоунз) (з сайту НАЗЯВО)

Чому студенти списують (Гелен Смі та Джим Ріджвей) (з сайту НАЗЯВО)

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (з сайту НАЗЯВО)

About Plagiarism.org