Історія кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Кафедра педагогіки і педагогічної майстерності є однією з найдавніших в університеті.

У 2003 року на базі кафедри педагогіки були створені кафедра загальної педагогіки та кафедра педагогічної майстерності.

У вересні 2005 року кафедра загальної педагогіки була об’єднана з кафедрою педагогічної майстерності й отримала назву «Кафедра педагогіки і педагогічної майстерності». З 2005 до 2016 р. очолював кафедру канд. пед. наук, професор М. В. Елькін, член-кореспондент УАННП, відмінник освіти, вчитель-методист, кавалер ордена «Знак Пошани», (з 2001 до 2010 – перший проректор).

З 2008 року на кафедрі працювали доктора педагогічних наук, професора І. П. Аносов, М.В.Елькін, М.М.Окса, Е.А.Аблаєв, Л. Ю. Москальова, В.В. Нечипоренко, А. І. Павленко, Є. М. Павлютенков, С. М. Прийма, старші викладачі О. В. Антоновський, Г. Г. Петрученя, Л. І. Кучіна; асистенти Ж. Г. Найдиш.

З 2016 р. кафедру очолює доктор історичних наук, професор А. А. Коробченко. Всі викладачі кафедри мають наукові ступені та вчені звання. Навчально-виховний процес та наукову роботу в теперішній час здійснюють – доктор педагогічних наук, професор Е. А. Аблаєв (працює 2014 р.); кандидати педа­гогічних наук, професора М. В. Елькін (працює з 1974 р.), М. М. Окса (працює з 1987 р.); кандидати педагогічних наук, доценти Т. Ф. Бєльчева (працює з 2000 р.), М. І. Воровка (працює з 1996 р.), М. М. Головкова (працює з 1991 р.), Я. В. Дудко (працює з 2011 р.), Ю. І. Єрмак (працює з 2008 р.), С. С. Ізбаш (працює з 1995 р.),  Ю. І. Попелешко (працює з 2011 р.); кандидат педагогічних наук, старший викладач О.В.Бунчук (працює з 2008 р.); кандидат педагогічних наук, старший викладач А.В. Кожевникова (працює з 2012 р.).  

Надійними помічниками в роботі викладачів є лаборанти кафедри Н. І. Федорук та А. О. Волик.

Виховна робота на кафедрі спрямована на досягнення головної мети освіти – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

З 2004 р. кафедра здійснює підготовку аспірантів. На сьогоднішній день захищено  понад 32 кандидатських дисертацій. Викладачі кафедри (Е. А. Аблаєв, М. В. Елькін, А. А. Коробченко, М. М. Окса) беруть участь в роботі спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;    

Результати наукових досліджень кафедри знайшли своє відображення у найбільш вагомих наукових виданнях:

 1. «Історія педагогіки» / М.В. Елькін, М.М.Головкова, А.А.Коробченко. 2009.
 2. Історія шкільної природничої освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Коробченко А.А. – 2014.
 3. Основи науково-педагогічних досліджень : навчальний посібник / І. П. Аносов, М. В. Елькін, М. М. Головкова, А. А. Коробченко. 2015.
 4. Педагогіка. Практичний курс: посібник за кредитно-модульною технологією навчання для бакалаврів / Т. Ф. Бєльчева, С. С. Ізбаш, П. В. Бєльчев. 2014.
 5. Педагогічна майстерність сучасного вчителя: теорія і практика / М. В. Елькін, Т. Ф. Бєльчева, С. С. Ізбаш, Т. М. Дюжикова, А. М. Солоненко. 2010.
 6. Основи педагогічної майстерності / В.В.Молодиченко, Н.А.Молодиченко, Л.І.Кучина, М.І.Воровка. 2009.
 7. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності / М.М.Окса, М.В.Елькін. 2017.
 8. Теорія та методика професійно-педагогічної діяльності вожатого в літніх дитячих оздоровчих таборах / Воровка М.І., Петрученя Г.Г., Кучина Л.І. 2013.
 9. Етика керівника / І.П. Аносов, С.С. Ізбаш. 2014.
 10. Макаренкознавство в Україні: аспекти історії, теорії, практики / М.М.Окса. 2008
 11. Впровадження ідей козацької педагогіки / М.М.Окса. 2001.
 12. Методологія і методика науково-педагогічних досліджень / М.М.Окса. 2005.
 13. Стратегічний менеджмент в освіті / М.М.Окса. 2007.
 14. Кадровий менеджмент в освіті / М.М.Окса. – 2008.
 15. Фінансово-економічнна діяльність в освіті / М.М.Окса. 2008.
 16. Загальна методологія наукової творчості / М.М.Окса. 2009.
 17. Основи стратегічного менеджменту в освіті / М.М.Окса, М.В.Елькін. 2009.
 18. Основи конфліктології: діяльність менеджера з попередження та розв’язання конфліктів в закладах освіти / М.М.Окса, М.В.Елькін. 2012.
 19. Філософія менеджменту: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» / уклад. М.М. Окса, А.В. Кожевникова, Я.В. Дудко. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. 127 с.

       Викладачі кафедри друкуються в провідних зарубіжних журналах, внесених до міжнародних науковометричних баз даних (Scopus, Web of Science): 17 публікацій.

Стала доброю традицією щорічна олімпіада з педагогіки. Найкращі студенти делегуються до участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки. Так, в 2008 р. студентка IV курсу природничого-географічного факультету О.Чераньова посіла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді, яка проходила в Переяслав-Хмельницькому.   

В 2009 р. на кафедрі був створений науково-педагогічний гурток «Акме», в межах якого здійснюється студентська науково-дослідна робота за чітко визначеним та затвердженим на засіданні кафедри планом. Майбутні вчителі досліджують актуальні проблеми морально-естетичного і духовного виховання, гуманізації навчально-виховного процесу школи, професійно-педагогічної підготовки тощо. Роботу гуртка очолює доцент Ю. І. Єрмак. Щомісяця на кафедрі проводяться відкриті засідання гуртка, на які запрошуються викладачі, студенти, вчителі загальноосвітніх шкіл. В 2008 р. кафедра провела ряд заходів присвячених 120-річчю з дня народження видатного українського педагога А. С. Макаренка (науково-практична конференція “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”; презентація книги С. Г. Карпенчук і М. М. Окси “Макаренкознавство в Україні: аспекти історії, теорії, практики”; виставка наукових робіт викладачів кафедри з проблем макаренкознавства).

В березні 2008 р. започатковано конкурс педагогічної майстерності “Я – вчитель-професіонал”, метою якого стало виховання стійкого інтересу і любові до професії вчителя; формування і розвиток професійних умінь і навичок вчителя, класного керівника; сприяння самоосвіті студентів; стимулювання і заохочення систематичної роботи студентів. Протягом 2008-2018 рр. конкурс проводився щорічно. Переможцями конкурсів стали: Д. Слоневська (2012 р.) В. Ковтун (2014 р.), А. Умерова (2016 р.), М. Лебединцев (2017 р.).    

Під керівництвом досвідчених педагогів здобувачі вищої освіти  проходять виробничу практику в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Кирилівки: «Северянин», «Морський», «Зміна», «Чайка», «Гвоздика»; м. Приморськ: Прометей; Богатир: «Лісова пісня» та ін. 

Викладачі кафедри здійснюють широку профорієн­таційну роботу, підтримують тісні зв’язки зі школами, коледжами, ліцеями регіону.

На кафедрі здобувачам першого рівня вищої освіти викладаються такі дисципліни, як:, “Історія педагогіки”, “Дидактика”, «Теорія виховання» „Основи педагогічної майстерності”, «Методика виховної роботи». Здобувачам другого рівня вищої освіти – такі дисципліни: «Гендерна педагогіка», “Педагогіка вищої школи”, «Інноваційні педагогічні технології в освіті», „Вища освіта та Болонський процес”. Здобувачам третього рівня вищої освіти такі дисципліни, як «Історія освіти і педагогічної думки», «Теоретико-методологічні основи педагогіки», «Інноваційні педагогічні технології в системі вищої освіти».

На кафедрі здійснюється підготовка магістрів зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».  Для майбутніх викладачів читаються такі курси: «Теорія та практика вищої професійної освіти», «Моделювання професійної підготовки фахівця», «Методика викладання педагогіки у вищій школі», , «Актуальні питання вищої освіти», «Андрагогіка», «Аналітична діяльність в закладах освіти», «Інноваційні технології навчання», «Організація виховної роботи у ВНЗ», «Історія освіти», «Контрольно-оцінююча діяльність у вищій освіті», «Комунікативна майстерність викладача», «Професійна етика», «Гендерна культура фахівця», “Методологія наукових досліджень в галузі”.

Протягом 2005-2018 рр. кафедра здійснювала підготовку фахівців спеціальності «Управління навчальним закладом». Для майбутніх управлінців читались такі курси: “Філософія менеджменту”, “Системний аналіз структури і змісту управління установами та закладами освіти”, “Сучасні теорії управлінської діяльності”, “Інноваційний менеджмент в освіті”, “Стратегічний менеджмент в освіті”, “Кадровий менеджмент”, “Етика керівника”, “Моделювання в системі управління освітою”, “Контрольно-оцінююча діяльність в закладах освіти”, “Маркетинг та економічна діяльність в закладах освіти”, “Психологія педагогічного менеджменту”, “Організаційно-регулятивне управління в освіті”, “Гендерна педагогіка”.

Викладачами кафедри розроблено понад 10 електронних підручників (у співавторстві з колективом нашого вузу та Інституту психології АПН України ім. Г.Костюка), створення програмного комплексу тематич­ного тестування, якому присвоєно гриф Міністерства освіти і науки України.

В 2011-2013 рр. кафедра працювала над науковою темою «Сучасні педагогічні технології у підготовці майбутніх вчителів». За результатами дослідження була підготовлена колективна монографія «Сучасні педагогічні технології у підготовці майбутніх вчителів» (2014 р.). Авторами монографії є М. В. Елькін, Т. Ф. Бєльчева, М. І. Воровка, М. М. Головкова, Я. В. Заворотна, С. С. Ізбаш, Ю. І. Костєва, Л. І. Кучіна, М. О. Семікін, А. А. Коробченко, М. М. Окса, Г. Г. Петрученя, А. В. Кожевнікова. 

З 2014 року колектив кафедри  працював над науково-дослідною темою «Теoретичнi oснoви фoрмування прoфесioналiзму майбутнiх педагoгiв».  Результати  комплексного науково-педагогічного дослідження знайшли відображення  у чисельних статтях викладачів кафедри та у колективній монографії “Теoретичнi oснoви фoрмування прoфесioналiзму майбутнiх педагoгiв”. Апробація дослідження та його висновків здійснювалась на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів».

З січня 2017 р. кафедра працює над новою комплексною науково-дослідною темою„Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій”. 21 грудня 2017 р. була проведена ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій».

Кафедра організовує науково-дослідну роботу сту­дентів у складі проблемних груп. У межах комплексною теми кафедри кожному студенту проблемної групи визначено індивідуальну тему для дослідження. Майбутні вчителі досліджують ак­туальні проблеми управління навчальним закладом, морально-естетичного та духовного виховання, гуманізації навчально-виховного процесу в школі, професійно-педагогічної підготовки тощо.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з учителями загальноосвітніх навчальних закладів. Формами співпраці є семінари, круглі столи, конференції. Такі зустрічі забезпечують можливість обміну досвідом, обговорення досягнень, педагогічних здобутків.

Викладачі кафедри проходять стажування у провідних вітчизняних і зарубіжних закладах вищої освіти (Болгарія, Польща, Фінляндія та ін.).