Інформація про апробацію досліджень та участь здобувачів освіти у конференціях МДПУ ім.Б.Хмельницького

Матеріали Інтернет-конференції СУЧАСНА НАУКА:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ- 2017 р. 

Матеріали Інтернет-конференції СУЧАСНА НАУКА:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ- 2018 р. 

Матеріали Інтернет-конференції СУЧАСНА НАУКА:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ- 2019 р. 

Матеріали Інтернет-конференції СУЧАСНА НАУКА:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ- 2020 р. 

Програма Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ДОСЯГНЕННЯ, РЕЦЕПЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ – 2019 р.

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ДОСЯГНЕННЯ, РЕЦЕПЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ – 2019 р.

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ – 2018 р.  

Програма ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ – 2019 р.  

Програма міжнародної науково-практичної конференції ЛЮДИНА В УМОВАХ МІНЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ: ДУХОВНО-ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР – 2016 р. 

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ – 2014 р. 

Програма VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ – 2016 р. 

Програма IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ – 2017 р.

Програма Х Всеукраїнської науково-практичної конференції  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ – 2018 р.

Програма ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ – 2019 р.

Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНОМУ ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ – 2018 р.

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНОМУ ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ – 2020 р.

Науково-практичний журнал «ЕВРИКА» для школярів, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, молодих вчених