Дисертаційні дослідження викладачів

ПІБ викладача

Науковий ступінь,

Теми дисертаційних досліджень

Рік

1

Бунчук О.В.

Кандидат педагогічних наук «Культурно-освітня діяльність Товариства шкільної освіти у контексті розвитку українського шкільництва (1917-1920 рр.)»

2012 р.

2

Бєльчева Т.Ф.

Кандидат педагогічних наук «Формування готовності майбутніх учителів до складання та розв’язування навчально-пізнавальних завдань у початковій школі»

2008 р.

3

Воровка М. І.

Кандидат педагогічних наук

«Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності». 

Доктор педагогічних наук

«Теорія і практика розвитку гендерної культури студентів вищих навчальних закладів України (60-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)»

2007 р.

2019 р.

4

Головкова М.М.

Кандидат педагогічних наук

«Педагогічні погляди та освітня діяльність С.І. Миропольського»

1994 р.

5

Дудко Я.В.

Кандидат педагогічних наук

«Організаційно-педагогічні засади інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом»

2014 р.

6

Єрмак Ю.І.

Кандидат педагогічних наук

«Професійне самопізнання майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки».

2014 р.

7

Кожевникова А.В.

Кандидат педагогічних наук

«Формування готовності майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2014 р.

8

Коробченко А.А.

Кандидат педагогічних наук

«Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Янати».

Доктор історичних наук

«Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869-1930): організаційні засади, наукова та культурно-просвітницька діяльність».

2001 р.

2016 р.

9

Окса М.М.

Кандидат педагогічних наук

«Проблемы дидактики в педагогическом наследии А. С. Макаренко»

1991 р.

10

Попелешко Ю.І.

Кандидат педагогічних наук

«Розвиток гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».

2014 р.

11

Федоренко Д.О.

Кандидат педагогічних наук «Виховання екологічної культури старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів».

2015 р.