Конференції кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

У руслі актуальних наукових та методичних досліджень на кафедрі педагогіки і педагогічної майстерності проводиться науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» – щорічно. За матеріалами конференцій видано збірники наукових праць викладачів і здобувачів вищої освіти рівнів «бакалавр», «магістр» та рівень «PhD», вчителів загальноосвітніх навчальних закладів міста Мелітополь, Мелітопольського і Приазовського районів.

Основна мета проведення конференції – залучення здобувачів вищої освіти рівнів «бакалавр», «магістр» та рівень «PhD» до наукової діяльності, обмін знаннями та досвідом, визначення інноваційно-педагогічних тенденцій та перспектив розвитку у науці та освіті.

Результатом стало розміщення тез доповідей на сайті кафедри:  

Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів  – матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції – 2014 р.

Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів  – матеріали всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції – 2016 р.

Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій – матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної конференції 2017 р.

Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій – матеріали IІІ всеукраїнської науково-практичної конференції 2018 р.

Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій – матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції 2019 р.

Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій – матеріали регіональної науково-практичної конференції 2020 р.

Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій – матеріали регіональної науково-практичної конференції 2021 р.