Науковий гурток “АКМЕ”

В 2009 р. на кафедрі був створений науково-педагогічний гурток «Акме», в межах якого здійснюється студентська науково-дослідна робота за чітко визначеним та затвердженим на засіданні кафедри планом. Майбутні вчителі досліджують актуальні проблеми морально-естетичного і духовного виховання, гуманізації навчально-виховного процесу школи, професійно-педагогічної підготовки тощо. Роботу гуртка очолює доцент Ю. І. Єрмак. Щомісяця на кафедрі проводяться відкриті засідання гуртка, на які запрошуються викладачі, студенти, вчителі загальноосвітніх шкіл. В 2008 р. кафедра провела ряд заходів присвячених 120-річчю з дня народження видатного українського педагога А.С.Макаренка (науково-практична конференція “Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”; презентація книги С. Г. Карпенчук і М. М. Окси “Макаренкознавство в Україні: аспекти історії, теорії, практики”; виставка наукових робіт викладачів кафедри з проблем макаренкознавства).

Студентська проблемна група «Акме»  при  кафедри педагогічки і педагогічної майстерності є структурною одиницею організації науково-дослідної роботи студентів МДПУ з педагогіки. Участь студентської молоді МДПУ у науково-пошукової діяльності є важливою складовою становлення майбутніх професіоналів. Керівник гуртка: доцент Попелешко Ю.І. У межах діяльності студентської проблемної групи викладачами кафедри реалізується організація науково-дослідної роботи студентів, їх участь у Всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах, проведення групових занять (згідно графіка роботи гуртка), забезпечення зв’язків з загальноосвітніми закладами.

Резерв студентів, учасників Всеукраїнської олімпіади з педагогіки

Резерв студентів, учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузях