22.04.2021 р. викладачами кафедри педагогіки і педагогічної майстерності було проведено кураторську годину «Булінг, причини виникнення та способи запобігання» для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

22.04.2021 р. викладачами кафедри педагогіки і педагогічної майстерності було проведено кураторську годину «Булінг, причини виникнення та способи запобігання» для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). Були розглянуто питання запобігання булінгу та формування суспільної свідомості неприйняття булінгу в освітньому процесі та міжособистісних стосунках. Адже саме сучасний вчитель та викладач повинні володіти здатністю щодо створення, підтримки та розвитку психічного безпечного освітнього середовища.