22 листопада 2021 р., ст.викладачем Кожевниковою А.В. було проведено відкрите семінарське заняття з дисципліни «Історія педагогіки» зі здобувачами вищої освіти першого рівня.

22 листопада 2021 р., старшим викладачем кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Кожевниковою Аллою Власівною було проведено відкрите семінарське заняття з дисципліни «Історія педагогіки» зі здобувачами вищої освіти першого рівня на тему «Розвиток української школи і педагогіки у другій половині ХХ сторіччя». Заняття проходило на платформі ДФН в режимі відеоконференції. Викладачка використовувала на занятті інформаційну онлайн-дошку Padlet, під час роботи з якою здійснювалася пірінгова взаємодія індивідуальних завдань, як інструмент збору інформації від всіх учасників освітнього процесу.

Посилання на Facebook: https://www.facebook.com/groups/330021874924956/permalink/585402139386927/