3.03.2021 р. к.пед.н., старшим викладачем Кожевниковою А.В. було проведено лекційне заняття на тему: «Основні напрями та принципи корекційно розвивальної роботи» для здобувачів вищої освіти І рівня 218-і гр.

3 березня 2021 року к.пед.н., старшим викладачем кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Кожевникова А.В. проведено зі студентами 218-і групи факультету інформатики, математики та економіки лекційне заняття на тему: «Основні напрями та принципи корекційно розвивальної роботи». Під час заняття викладачем були розкриті питання корекційно-розвивальної роботи та її значення у процесі навчання дітей із порушеннями психофізичного розвитку, напрями діяльності сучасних психолого-, медико-педагогічних центрів та аспекти й основні моделі психологічної корекції.
Лекційне заняття супроводжувалось презентацією, а також викладач використовувала форму діалогу, що дозволило сформувати потрібний сегмент професійного світогляду здобувачів.