4.02. 2021 р. гарантом ОНП 011 «Освітні, педагогічні науки», к.п.н., професором Оксою М.М. було проведено конференцію зі здобувачами вищої освіти ІІІ рівня на тему: «Чому і як здобувач вищої освіти може впливати на якість освітньої програми?».

4.02. 2021 р. гарантом ОНП 011 «Освітні, педагогічні науки», к.п.н., професором Оксою М.М. було проведено конференцію на платформі Zoom зі здобувачами вищої освіти ІІІ рівня на тему «Чому і як здобувач вищої освіти може впливати на якість освітньої програми?». До проведення конференції долучилися завідуюча кафедри педагогіки і педагогічної майстерності к.п.н., доц. Ю.І. Єрмак та група забезпечення у складі: д.пед. н., доц. М.І. Воровка, д.і.н., проф., А. А. Коробченко. У ході конференції здобувачів було ознайомлено з нормативними документами, що регулюють питання впливу здобувачів ВО на якість освітньої програми в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Також було обговорено шляхи та механізми впливу здобувачів вищої освіти на удосконалення якості освітнього процесу в університеті, конкретизовано, як саме це відбувається. Наприкінці зустрічі здобувачі поставили питання, які їх цікавили та отримали ґрунтовні відповіді.

Запитання здобувачів вищої освіти:

  1. В якій формі здобувач отримує відповідь від апеляційної комісії: в усній чи письмовій? (Тарасова Вікторія – здобувачка 3-го року навчання).
  2. До кого може звертатися здобувач щодо внесення змін у освітню програму? (Братішко Тамара – здобувачка 3 року навчання)
  3. Чи може здобувач ВО ІІІ рівня достроково захистити дисертацію? (Бондар Наталя – здобувачка 1 року навчання)