9.02.2021 р. відбувся попередній захист дисертації аспірантки кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Бурцевої О.Г.

9 лютого 2021 р. на кафедрі педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державному педагогічному університету імені Богдана Хмельницького відбувся попередній захист дисертації аспірантки кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Бурцевої О.Г. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Тема дисертації: «Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій».
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і фізики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Бєльчев Павло Васильович.

Рецензенти:
Осадча Катерина Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Коробченко Ангеліна Анатоліївна – доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Єрмак Юлія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності.
На розширеному засіданні були присутні:

Максимов Олександр Сергійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Осадчий В’ячеслав Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Круглик Владислав Сергійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики;
Павленко Анатолій Іванович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Хортицької національної навчально- реабілітаційної академії.

На підставі обговорення дисертаційного дослідження Бурцевої Олени Георгіївни було прийнято рішення рекомендувати роботу до захисту у спеціалізованій вченій раді після виправлення зауважень та врахування побажань.
Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів та професійного зростання!