Державний кваліфікаційний екзамен за фахом здобувачів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» 15.12.2020-16.12.2020 р.

15.12.2020-16.12.2020 р. було проведено державний кваліфікаційний екзамен за фахом здобувачів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки». Після проведеної відеоідентифікації здобувачів голова екзаменаційної комісії д.пед.н., доцент Воровка М. І. повідомила про формат складання іспиту.

Під час державного іспиту здобувачі продемонстрували високий рівень підготовки. Кваліфікаційна комісія у складі: Голова – М.І. Воровка, доктор. пед. наук, доцент; Ю.І. Єрмак, канд. пед. наук, доцент; А.В. Кожевникова, канд. пед. наук, старший викладач; Марченко О.А., доктор економ. наук, професор; Карабанов Є.О., канд. фіз. вих-ня та спорту, старший викладач; Глебова Н.І., доктор соціолог. наук., доцент; Наумук І.М. канд. пед. наук, старший викладач; Бєльчев П.В. канд. пед. наук, доцент; Муртазієв Е.Г. канд.пед.наук., старший викладач; Федорук Н.І. – секретар кваліфікаційної комісії; Яценко О.В. директор Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Склад комісії констатував належний рівень підготовки випускників та висловили сподівання на її практичну реалізацію.

Всі магістри успішно виконали завдання і отримали позитивні оцінки, які підтверджують отримані ними у МДПУ імені Богдана Хмельницького фахові знання із соціології, економіки, фізичного виховання, математики, фізики та інформатики.

Вітаємо здобувачів із успішним складанням державного іспиту та бажаємо ефективної підготовки до наступного етапу студентського життя – захисту магістерських робіт.