Міжнародне підвищення кваліфікації пройшли д.іст.н., професор Коробченко А. А. та к.п.н., доцент Єрмак Ю.І. в період з 13 по 20 вересня 2021 р.

В період з 13 по 20 вересня 2021 р. викладачі кафедри педагогіки і
педагогічної майстерності д.іст.н., професор Коробченко А. А. та к.п.н., доцент
Єрмак Ю.І. пройшли Міжнародне підвищення кваліфікації, організоване
Науково-дослідним Інститутом Люблінського науково-технологічного парку,
ТОВ «Наукові публікації» та IESF Міжнародною фундацією науковців та
освітян.
Під час роботи над темою: «Підбір, підготовка, та публікація наукових
статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та Web of
Science» було опрацьовано наступні питання:
1. Головні засади роботи з базами даних Scopus та Web of Science.
2. Сервіси та показники журналів у базі даних Scopus (ранжування журналів у
Scopus та цікаві аспекти процесу підбору видань).
3.Web of Science в Україні (як оцінити та підібрати видання?).
4. Проблематика самостійної публікації. Як економити час під час підготовки
публікації?
По завершенню підвищення кваліфікації викладачі отримали відповідні
сертифікати, що підтверджують їх участь та досвід, обсягом 45 год., 1,5 кредити
ЄКТС.