Науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» 23.12.2020 р.

23 грудня 2020 р. на базі кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулась регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій». Учасниками  конференції стали викладачі закладів вищої освіти регіону, педагоги Запорізької області, здобувачі другого та третього рівнів вищої освіти. Організаторами конференції виступили: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Бердянський державний педагогічний університет, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Комунальна установа «Районний методичний кабінет» Токмацької районної ради Запорізької області.

Метою конференції було обговорення актуальних проблем підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій; встановлення наукових контактів, обмін результатами досліджень і досвідом.

Актуальність обраної проблематики підкріплюється тим, що характерною рисою функціонування освітнього простору на сучасному етапі є зростання ролі сучасного вчителя, який має навчити учня самостійно здобувати знання, мислити, приймати рішення. А для цього є необхідною зміна діяльності педагогічних закладів вищої освіти.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись: д.п.н., проф., проректор з наукової роботи Москальова Л.Ю., к.т.н., доц., заступник декана факультету інформатики, математики та економіки з наукової роботи Спірінцев Д.В., к.п.н., доц., завідувач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Єрмак Ю.І. 

На пленарному засіданні освітянам були запропоновані змістовні доповіді (д.п.н., проф., ректора комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради Нечипоренко В.В., д.і.н., проф. Коробченко А.А., д.п.н., доц. Воровки М.І., к.п.н., доц. Єрмак Ю.І., директора Новопрокопівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради Запорізької області Волошиної А.І.) щодо актуальних проблем підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти.

Під час роботи конференції працювали чотири секції, де обговорювалися наступні питання: «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України; компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи; підготовка педагогів в умовах реформування освітньої системи України: сучасність та  історико-педагогічні аспекти; формування готовності майбутніх учителів до роботи в умовах Нової української школи.

За матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» підготовлено збірник тез.