Вітаємо Антибуру Ю.П. із успішним захистом дисертації!

Вітаємо Антибуру Ю.П. із успішним захистом дисертації!

24 грудня 2020 р. в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся захист дисертації аспірантки кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Антибури Ю.П. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Тема дисертації: Науково-методичне забезпечення шкільної історичної освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Коробченко Ангеліна Анатоліївна

Голова ради – Круглик Владислав Сергійович, доктор педагогічних наук, професор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Рецензенти:

Максимов Олександр Сергійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Вєнцева Надія Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету

Каганов Юрій Олегович – доктор історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету

Вітаємо із захистом дисертації! Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках.