Освітній процес кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Освітні програми

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Програма 011 Освітні, педагогічні науки – Педагогіка вищої школи – термін навчання – 1 рік 9 місяців

Програма 011 Освітні, педагогічні науки – Педагогіка вищої школи – термін навчання – 1 рік 4 місяців

 

Професійна кваліфікація:

Викладач вищого навчального закладу (за спеціалізацією).

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу (за спеціалізацією).

Кваліфікація у дипломі:

Магістр  освітніх, педагогічних наук.

Викладач вищого навчального закладу (за спеціалізацією).

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу (за спеціалізацією).

Переваги навчання за спеціальністю

 • залучення до навчального процесу провідних викладачів інших вищих навчальних закладів України та вчених Національної Академії педагогічних наук України;
 • використання на заняттях сучасних комп’ютерів, програмного забезпечення, мережі Інтернет, мультимедійних технологій;
 • застосування інтерактивних методів навчання: проблемних лекцій-дискусій, тренінгів, круглих столів, рольових ігор, квестів та інших;
 • проходження практики в освітніх закладах України та за кордоном;;
 • можливість додаткового вивчення іноземних мов;
 • можливість продовження навчання в аспірантурі.

Ви отримаєте знання

 • про сутність процесів навчання й виховання у вищій школі, їх психолого-педагогічні основи;
 • про шляхи вдосконалення майстерності викладача та спроби самовдосконалення;
 • про нові технології навчання; про методи формування навичок самостійної роботи й розвитку творчих здібностей і логічного мислення особистості продовження навчання в аспірантурі

Ви навчитеся

 • визначати перспективні цілі і завдання освітнього процесу;
 • проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою педагогічну діяльність;
 • планувати навчальні заняття відповідно до навчальної програми;
 • організовувати навчальну діяльність студентів, керувати нею й оцінювати її результативність;
 • володіти сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації;
 • працювати в команді.

Працевлаштування

 • в установах та закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України:
 • вищі навчальні заклади різних форм власності;
 • науково-педагогічні установи;
 • заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти;
 • заклади неформальної освіти дорослих.

Бази практик та партнерство

Договори про співпрацю

Під керівництвом досвідчених педагогів здобувачі вищої освіти  проходять:

 • виробничу (педагогічну) практику в загальноосвітніх закладах м.Мелітополя та району.
 • виробничу практику в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (пгт. Кирилівка: «Северянин», «Морський», «Зміна», «Чайка», «Гвоздика»; м. Приморськ: Прометей; Богатир: «Лісова пісня» та ін.).   

Партнерство

Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (далі – Інститут «Бейт-Хана») 2017 р.