Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма Освітні, педагогічні науки

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

ОНП 011 Освітні, педагогічні науки 2020

Навчальні плани 

Відгуки стейкхолдерів