Кожевникова Алла Власівна

Кожевникова Алла Власівна – старший викладач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, кандидат педагогічних наук.

У 2004 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія» і здобула кваліфікацію вчителя хімії, біології, основ екології і безпеки життєдіяльності. У 2005 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти. Викладач хімії.

Досягнення: 13 березня 2014 року захистила дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом» в спеціалізованій вченій раді К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Кожевникова А.В. має 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі: 2 колективні монографії; 1 навчально-методичний посібник, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; 2 статті в іноземних виданнях; 2 методичних рекомендацій; 21 статтю у наукових фахових виданнях України; 44 статей, матеріалів та тез наукових конференцій.

Наукові інтереси: педагогічний процес, управління, суб’єкт-суб’єктне управління, менеджмент освіти.

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar 

ORCID 

 ResearcherID