Воровка Маргарита  Іванівна

Воровка Маргарита  Іванівна,

Науковий ступінь і звання: доктор педагогічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності.
Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1993 р.
У 2007 році захищено кандидатську дисертації на тему: «Ділова гра як засіб підготовки
майбутніх учителів до професійної діяльності». 
У 2019 році – зихищено докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика розвитку
гендерної культури студентів вищих навчальних закладів України (60-ті роки ХХ –
початок ХХІ століття)».
Досягнення:
– авторка курсу «Гендерна педагогіка»;
– експертка з антидискримінації освітнього контенту (номер сертифікату 30-ІІІ-2017);
– з 2018 року здійснюю антидискримінаційну експертизу шкільних підручників при
Міністерстві освіти і науки України;
– тренерока з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту;
– авторка 126 наукових публікацій.
Підвищення кваліфікації:
– Науково-професійне стажування та підвищення кваліфікації за міжнародною
програмою «The innovative Methods and Technologis of Teaching: The Newest in the
European Educational Practice» (Management in education. Pedagogy) на базі Вищої Школи Лінгвістичної у  м. Ченстохова, Польща. 
Наукові інтереси: педагогiчнi аспекти формування гендерної культури.
Посилання на наукометричні бази
Google Scholar,  https://scholar.google.com.ua/citations?user=QkYFB8gAAAAJ&hl=ru

ORCID, https://orcid.org/0000-0002-9651-0990

ResearchID, http://www.researcheid.com/rid/w-1066-2017