Сторінка студента

23 та 24 листопада 2020 року відбулась установча конференція з навчальної (педагогічної) практики. На конференції були присутні здобувачі вищої освіти першого рівня, 3 курс факультету інформатики, математики та економіки, філологічного факультету і Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти. Також присутніми були методисти від кафедри педагогіки і педагогічної майстерності: зав.кафедри, доцент Єрмак Ю.І., доцент Бєльчева Т.Ф., ст. викладач Кожевникова А.В., зам.декана з навчальної роботи факультету інформатики, математики та економіки- ст.викл.Бунчук О.В. зам.декана з навчальної роботи філологічного факультету – доцент Коваль О.В. та від кафедри хореографії Червонська Л.М., які докладно ознайомили здобувачів з особливостями проходження навчальної практики в дистанційному режимі.